Audiencja generalna 23.10.2013

 
 
 

  Swoje nauczanie podczas środowej audiencji ogólnej papież Franciszek poświęcił Maryi, która jest wzorem i obrazem Kościoła. Przywołał naukę  Soboru Watykańskiego II, który określił Matkę Bożą jako pierwowzór Kościoła w doskonałym zjednoczeniu z Chrystusem.

  Papież Franciszek wymienia trzy aspekty, które każą patrzeć na Maryję jako na wzór Kościoła.

– Maryja wzorem wiary. Jako żydowska dziewczyna oczekiwała odkupienia dla swojego narodu. Od chwili, gdy powiedziała Bogu "tak", Jej wiara zyskała nowe światło,  Maryja zaczęła koncentrować się na Synu Bożym, który z Niej wziął ciało. To w Maryi, podkreśla papież, spełniają się obietnice całej historii zbawienia. Wiara Maryi jest spełnieniem wiary Izraela.

   W jaki sposób, zastanawia się papież, Maryja przeżywała swoją wiarę? ''W prostocie tysiąca spraw i trosk'', mówi Ojciec Święty; wykonując codzienne, domowe czynności. W tej przestrzeni codziennych spraw realizowała się głęboka relacja między Nią a Bogiem, między Nią a Synem Bożym. Jej "tak" było doskonałe od samego początku i wzrastało aż po Golgotę. Tam, pod krzyżem, Jej macierzyństwo rozszerzyło się na każdego człowieka, mówi papież, by prowadzić go do Syna. Maryja była pierwszą, doskonałą uczennicą Boga, rozważała w swoim sercu wszystkie sprawy, aby wypełnić całą Jego wolę.

  Ojciec Święty stawia pytanie: czy pozwalamy, aby oświecała nas wiara Maryi, czy raczej myślimy o Niej jako o dalekiej, innej od nas? Czy w chwilach załamania, ciemności, patrzymy na Nią jako na wzór zaufania Bogu, który zawsze pragnie naszego dobra?

– Maryja – jako przykład doskonałej miłości. Franciszek przywołuje przykład, jak to Maryja odwiedza swoją krewną Elżbietę. Obok pomocy materialnej przynosi jej Jezusa. Przyniosła jej bezinteresowną miłość. Także i nam, mówi papież, Maryja przynosi Jezusa, a wraz z Nim pokój i radość. Kościół, podobnie jak Maryja, jest posłany, aby nieść Jezusa.

  Papież Franciszek pyta: jaka jest nasza miłość, którą niesiemy innym? Czy jest to miłość interesowna? Jak wyglądają relacje w naszych wspólnotach? Czy troszczymy się jeden o drugiego?

– Maryja jest też wzorem jedności z Jezusem. Każde Jej działanie było zjednoczone z Jezusem, aż po Kalwarię; tam zjednoczyła się z Nim dla zbawienia ludzkości.

Franciszek zadaje pytanie: czy nasza relacja z Jezusem jest stała, nawet wtedy, gdy trzeba iść za Nim niosąc swój krzyż?