Audiencja generalna 16.10.2013

 
 
 

  W katechezie podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek zatrzymał się nad kolejnym określeniem Kościoła, jakie wypowiadamy w Credo. Tym razem zastanawiał się nad znaczeniem słowa "apostolski." Określenie to, mówi papież, odnosi się do roli pierwszych apostołów: Piotra i Pawła, podkreśla głęboki związek, jaki łączy Kościół z apostołami, grupą dwunastu ludzi, których Jezus wezwał po imieniu i posłał, aby głosili Ewangelię.

  "Apostoł," wyjaśnia Ojciec Święty, to słowo pochodzące z języka greckiego, oznaczające 'posłany, wysłany.' Jezus wybrał apostołów, których pierwszym zadaniem jest, jak podkreśla papież, modlić się, a drugim – głosić Ewangelię.

  Franciszek zadaje pytanie: czy modlę się o zbawienie świata, czy ogłaszam Ewangelię? Każdy z nas, mówi papież, może być apostołem. Wymienia trzy  znaczenia określenia "apostolski" w odniesieniu do Kościoła:

– "Apostolski" – znaczy oparty na przepowiadaniu apostołów i na ich modlitwie, na autorytecie, który został im nadany przez samego Jezusa. Św. Paweł w liście do Efezjan porównuje chrześcijan do żywych kamieni, które tworzą budowlę, czyli Kościół. Jest ona oparta na fundamencie apostołów, a kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Bez Niego Kościół nie może istnieć. Kościół, mówi papież, nie jest zbudowany na jakiejś idei, czy filozofii, ale na samym Jezusie.  Jest jak krzew, który rozrasta się i przynosi owoce. Jego gałęzie sięgają daleko, a korzenie tkwią w Jezusie.

  Ojciec Święty pyta: w jaki sposób może dotrzeć do nas to, czego doświadczyli apostołowie?

  – "Apostolskość" oznacza, według "Katechizmu", że Kościół zachowuje i przekazuje za pomocą Ducha Świętego nauczanie usłyszane przez apostołów. Korzysta przez wieki z tego cennego skarbu, jakim jest Pismo Święte, a także z nauczania, sakramentów, posługi pasterskiej. Jest jak rzeka płynąca w historii, której źródłem jest Jezus Chrystus.

    Papież Franciszek zadaje znów pytanie: czy zastanawiamy się, jak ważny jest ten dar, który został nam dany od Chrystusa, czyli Kościół? Słuchając nauczania Kościoła możemy mieć pewność, że jest to słowo, które przekazał nam Chrystus.

 – Kościół jest apostolski, mówi papież, ponieważ został posłany do niesienia Ewangelii całemu światu, przedłuża on misję, którą Jezus dał apostołom. Wszyscy, jako członkowie Kościoła, mamy za zadanie iść na spotkanie z innymi i nieść radość Ewangelii.

 Papież pyta: Czy jesteśmy misjonarzami przez nasze słowa, a zwłaszcza przez nasze chrześcijańskie życie i nasze świadectwo? Czy nie jesteśmy chrześcijanami zamkniętymi w naszych sercach, w naszych kościołach, czy nie jesteśmy "chrześcijanami zakrystii?" Chrześcijanami tylko słów, którzy żyją jako poganie?

    Kościół zanurzony w nauce apostołów, zakorzeniony w niej, patrzy w przyszłość, podkreśla papież, ma świadomość posłania do bycia misyjnym, do niesienia światu Jezusa. Kościół, który zamyka się w sobie, w przeszłości, zatraca swoją tożsamość.