Audiencja generalna 25.09.2013

 
 
 

 

  Tematem audiencji generalnej była jedność Kościoła. Papież Franciszek przywołał słowa Credo: "wierzę w jeden powszechny, apostolski Kościół". Mimo ponad trzech tysięcy diecezji na wszystkich kontynentach, Kościół tworzy jedność. To fenomen, który potwierdza Katechizm. Rozproszony po całym świecie Kościół, posiada jedną strukturę apostolską, wyznaje jedną wiarę, wspólne celebrowanie sakramentów. Są to, jak mówi Ojciec Święty, filary budowli Kościoła.

 Wszędzie, nawet w najodleglejszym zakątku świata, podkreśla papież, znajdziemy ten sam, jeden Kościół. Powinien być on jak rodzina, członkowie Kościoła są jakby członkami jednej rodziny, są braćmi i siostrami, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują na kuli ziemskiej.  Więzy między nimi pozostają silne bez względu na dzielące ich odległości. Papież Franciszek przywołał obraz z tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, gdzie na plaży Copacabana zgromadzone tysiące młodych ludzi różnych narodowości, mówiących różnymi językami, pochodzących z odmiennych kultur, tworzyły jeden Kościół. Można było wówczas, jak wspomina Ojciec Święty, odczuć jedność.

  Papież stawia pytania; czy jako katolik, czuję tę jedność? Czy żyję jednością Kościoła? Czy nie jestem zamknięty w swojej małej grupie, lub w sobie? Czy nie "prywatyzuję" Kościoła dla swojej grupy, swoich przyjaciół, swojego narodu?  Czy nie jestem obojętny na cierpienie chrześcijan na świecie? Czy solidaryzuję się z prześladowanymi chrześcijanami? Ojciec Święty podkreśla, jak ważne jest, aby czuć się częścią wspólnoty Kościoła na całym świecie, aby spoglądać dalej, niż w obrębie własnego "ogrodzenia".

 Franciszek zauważa jednak, że jedność Kościoła nie zawsze jest rzeczywistością. Czasem powstają nieporozumienia, konflikty, podziały. Wówczas zatraca on swoje prawdziwe oblicze, takie, jakiego chciał Bóg. To On daje nam jedność, którą nam jednak często trudno zachować. Współczesny świat potrzebuje harmonii, pojednania, komunii. Dlatego należy podjąć wysiłek dla przezwyciężania podziałów i uprzedzeń, zaczynając od najmniejszej społeczności, w której żyjemy. Nie tworzymy wspólnoty Kościoła przez puste słowa, mówi papież. Drogą Kościoła jest pokora, łagodność, wielkoduszność, dobroć.  Tym, od którego czerpiemy te dary jest Duch Święty; to On scala wszystkich wierzących.

  Ojciec Święty zakończył swoje rozważania słowami zaczerpniętymi z modlitwy św. Franciszka z Asyżu: "Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju."