Wielki Tydzień

Relacja
  • Rozpoczęcie:
    26/03/2018, 00:00
 
 
 

Wielki Tydzień będący pamiątką Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa rozpoczynamy w Niedzielę Palmową, która jest wspomnieniem uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Tego dnia podczas Mszy Świętej słuchamy opisu Męki i Śmierci Jezusa.

Triduum Paschalne ('pascha'- z j. hebrajskiego 'przejście') to najważniejsze dni w roku liturgicznym, poprzedzające centralne dla chrześcijan święto Zmartwychwstania Pańskiego. Triduum rozpoczyna się w Wielki Czwartek, liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej, poprzez liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek, prowadzi do Wigilii Paschalnej obchodzonej w sobotę po zachodzie słońca. Centrum tych dni stanowi liturgia Wigilii Paschalnej, wyjątkowo uroczysta i rozbudowana, składająca się z czterech części: obrzędu światła (poświęcenie ognia, przygotowanie paschału, procesja do kościoła), liturgii słowa (wyjątkowo bogata, składa się aż z dziewięciu czytań, a kończy się radosnym Alleluja), liturgii chrzcielnej (błogosławieństwo wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) oraz liturgii eucharystycznej. Uroczysta Msza św. kończy się procesją rezurekcyjną, po której zostaje odśpiewane podniosłe "Te Deum".

Uczestnicząc w obchodach Triduum Paschalnego, rozważamy głęboką wymowę tych dni, najważniejszych dla nas – chrześcijan, aby móc w pełni cieszyć się radością Zmartwychwstania.

Triduum Paschalne w naszym kościele:

Wielki Czwartek: Msza św. Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.30

Wielki Piątek: Droga Krzyżowa – godz. 15.00, liturgia Męki Pańskiej – godz. 18.30

Wielka Sobota: Wigilia Paschalna – godz. 21.00