Synod

Relacja
  • Rozpoczęcie:
    01/01/2022, 00:00
  • Zakończenie:
    21/01/2022, 00:28

Czym są spotkania synodalne i jaki jest ich cel?

Spotkania synodalne w kościołach lokalnych – w tym parafiach – są częścią Procesu Synodalnego w Kościele powszechnym, który przebiega na czterech etapach: diecezjalnym, kontynentalnym i powszechnym, a także etapie realizacji. Podczas spotkań uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem relacji z Bogiem i z Kościołem, swoimi radościami i trudnościami w tym względzie.

Kluczem do zrozumienia celu spotkań synodalnych jest słowo rozeznawanie: w ramach spotkań, słuchając siebie nawzajem, wspólnie staramy się rozeznawać i usłyszeć, co Duch Święty ma dzisiaj do powiedzenia naszej wspólnocie. W perspektywie wiary uznajemy, że to sam Bóg zaprasza nas w ten sposób do wspólnoty, uczestnictwa i misji.

Kto może wziąć udział?

Do udziału w spotkaniach zaproszony jest każdy, kto chce pomóc Kościołowi w poszukiwaniu dobra i prawdy. Wszyscy, którzy chcą i mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Obejmuje to zarówno osoby na co dzień zaangażowane w życie Kościoła, jak i tych, którzy z różnych powodów życiowych czują, że znajdują się na jego „obrzeżach” lub poza nim. Każda osoba i każdy głos ma znaczenie. Szczególnie do włączenia się w spotkania synodalne zaproszone są te osoby, których głos z różnych powodów rzadko jest wysłuchiwany lub marginalizowany.

Jak mogę wziąć udział?

Najprostszym i najważniejszym sposobem włączenia się w proces synodalny jest udział w spotkaniach synodalnych, które będą odbywać się w naszej parafii – zobacz niżej. Jeśli chcesz zaangażować się w przygotowanie takich spotkań, lub włączyć się w inny sposób, zapraszamy do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi w naszej wspólnocie (kontakt niżej).

Co z tego wyniknie?

Spotkania w parafii zakończą się przygotowaniem tzw. syntezy, czyli dokumentu podsumowującego głosy i doświadczenia uczestników. Syntezy z poszczególnych parafii i wspólnot zostaną zebrane i opracowane na poziomie diecezji, przekazane polskiemu episkopatowi, a następnie poprzez etap kontynentalny staną się punktem wyjścia do prac Zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie w październiku 2023 roku.

Najważniejszy cel spotkań zawarty jest jednak w nich samych: abyśmy mogli się poznać, wysłuchać nawzajem i wspólnie rozpoznawać wolę Bożą wobec nas i naszej parafialnej wspólnoty.

Czym jest obecny Synod na poziomie Kościoła powszechnego?

Obecny Synod został zwołany przez Papieża Franciszka na lata 2021-2023. Jego podstawowym zadaniem, jak czytamy w najważniejszym dokumencie porządkującym jego przebieg, czyli „Vademecum Synodu”, jest „jest wsłuchanie się, jako cały Lud Boży, w to, co Duch Święty mówi do Kościoła”. Czytamy dalej, że „celem Synodu nie jest tworzenie dokumentów, ale to, by zrodziły się marzenia, powstały proroctwa i wizje, rozkwitły nadzieje, umocniła się ufność, zostały opatrzone rany, nawiązały się relacje”. Te właśnie cele znalazły wyraz w głównym temacie całego Synodu, który brzmi Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja.

Nowością obecnego Synodu jest to, że został on podzielony na cztery etapy: diecezjalny, kontynentalny, ogólne Zgromadzenie Synodu Biskupów oraz etap realizacji. Obecnie trwa etap diecezjalny, którego częścią będą również spotkania synodalne w naszej parafii.

Spotkania synodalne w naszej parafii

W naszej parafii planowane są spotkania synodalne w pierwszych miesiącach 2022 roku. Każde ze spotkań poświęcone będzie konkretnym, wybranym tematom spośród zaproponowanych w „Vademecum Synodu”. O dokładnych terminach spotkań będziemy informować na tej stronie oraz w ogłoszeniach parafialnych.

Modlitwa za Synod

Modlitwa za Synod
Adsumus Sancte Spiritus

 

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w przygotowania spotkań, podzielić swoimi pytaniami, wątpliwościami, lub po prostu porozmawiać.

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie spotkań synodalnych w naszej parafii:

Przydatne linki