01.12.2013 Początek nowego roku liturgicznego

Minione
  • Rozpoczęcie:
    01/12/2013, 00:00
 
 
 

  1 grudnia, w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny 2013/2014. Tym razem hasłem programowym będą słowa "Wierzę w Syna Bożego". Rozpoczynający się rok jest pierwszym etapem realizacji programu duszpasterskiego na lata 2013 – 2017, którego celem jest ożywienie osobistej wiary w Jezusa Chrystusa. Słowami, które towarzyszyć będą czteroletniemu programowi dla Kościoła w Polsce jest hasło: "Przez Chrystusa, z Chrystusem,  w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa".

 

 

Plan „Kolędy” od 03.01.2016r. do 07.02.2016r.

Dostępny także pod menu: Akualności / Ogłoszenia duszpasterskie
 

 

Parafianie, którzy z różnych powodów nie są w domu, a którzy chcą zaprosić kapłana i modlić się z nim o Boże błogosławieństwo dla rodziny, mogą zgłaszać uzupełnienia po niedzieli 07.02. b.r. lub w dowolnym czasie uzgadniając z kapłanem telefonicznie lub e-mailowo. Człowiek wierzący robi wszystko, by przyjąć choć raz w roku w swoim mieszkaniu kapłana.