• Zabytek

  • Kościół późnogotycki z lat 1520- 1530, jest wpisany do rejestru zabytków. Pierwotna świątynia była drewniana i wybudowano ją w miejscu wcześniejszego obiektu. Kościół przebudowano w XVII wieku, obecnie posiada zabytkowe wyposażenie

  • Pokaż pełne zdjęcie
  • O Kościele:

  • Gotycki kościół został zbudowany w XV wieku, wieżę dobudowano w latach 1520−1530. W 1567 na wieży powieszono trzy dzwony (pozostał tylko jeden z nich). W 1632 roku świątynię przekazano luteranom, w 1654 stała się ponownie katolicka.

  • Pokaż pełne zdjęcie
  • Architektura

  • Kościół z cegły, na planie prostokąta, z wieżą od zachodu. Dwuprzęsłową nawę i prezbiterium przekryte sklepieniem krzyżowym oddziela łuk tęczowy. Na elewacji znajdują się otwory po belkach rusztowania, a na wschodniej ścianie i szczycie − ostrołukowe blendy.

  • Pokaż pełne zdjęcie

Intencje

 • V Niedziela Wielkiego Postu, 18.03.2018 r. 07:45 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Barbary Sucheckiej z racji urodzin. 09:30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodziny i dar życia wiecznego dla zmarłych z rodziny Hombek i Urban. 11:00 Za śp. +Jana Bi... [read more]

Ogłoszenia duszpasterskie

 • V Niedziela Wielkiego Postu 18.03.2018r.   Msze Święte: 7:45 , 9:30, 11:00, 12:30, 17:45 Gorzkie Żale i wieczorna msza św. o 18:30. Msze św. w tygodniu wg planu rekolekcyjnego. Drogi Krzyżowe w każdy piątek o 17:45 i 19.30 dla mło... [read more]