List do Parafian i Sympatyków naszej Wspólnoty!

14 marzec 2020

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej Wspólnoty!

To już trzecia Niedziela Wielkiego Postu. Planowaliśmy ten czas realizować może inaczej, by przygotować się jak najlepiej na wielki dzień Paschy Pana. Przychodzi nam jednak przeżywać obecne dni w warunkach, jakich nasze pokolenie nigdy nie doświadczyło. Nad światem zawisło widmo pandemii, której powagę i śmiertelne niebezpieczeństwo poznajemy z dnia na dzień coraz wyraźniej.

Nie wiemy, co nam przyniosą nadchodzące dni, ale wiemy, że jedno jest pewne: wszystko jest w rękach Boga. On jeden jest Panem życia i śmierci. Od Niego zależy los każdego człowieka i społeczeństw. Dlatego wraz ze wszystkimi braćmi i siostrami w wierze, rozproszonymi po okręgu ziemi, zanosimy błagalne wołanie: «Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami».

Mobilizujemy dzisiaj nasze siły, korzystamy z wiedzy, budzimy w sobie poczucie braterstwa z innymi i odpowiedzialności za nich. Chcemy zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, by zminimalizować skutki epidemii i pomyślnie przetrwać trudny czas.

Kościół, który zawsze stawia na pierwszym miejscu prawdziwe dobro człowieka, wzywa nas dzisiaj do solidarności w walce z epidemią. Dla większości z nas polegać będzie ona przede wszystkim na bezwzględnym podporządkowaniu się zarządzeniom kierujących życiem narodu.

Zapewne wszyscy znają już postanowienia Pana Premiera, Ministra Zdrowia i zespołu koordynującego do walki z zaistniałą sytuacją, a także decyzje Biskupów, dostosowujące życie Obywateli w tym Wspólnot parafialnych do rozporządzeń władzy.

Jako proboszcz – odpowiedzialny za parafię – proszę Was gorąco Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej parafii do bezwzględnego przestrzegania tych zaleceń i nie lekceważenia wszelkich postanowień.

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Józef Kupny mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Wrocławskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem, pracownikom służby zdrowia.

Ksiądz Arcybiskup prosi wiernych o skorzystanie z dyspensy oraz zachęca do uczestnictwa w tych dniach we Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia i internetu.

Podczas sprawowanej liturgii mszalnej w świątyni, prosimy o zachowanie niektórych wskazań, dających zabezpieczenie przed możliwością zakażenia:

a. zachęcam do przyjmowania Komunii Świętej na rękę (na lewą, a prawą przyjmujemy), proszę, by w ten sposób udzieloną Komunię spożyć przy kapłanie. Jest to równie godna forma czci, a daje jednocześnine pewien komfort bezpieczeństwa dla osób pozostałych, także dla udzielających Komunię św. Dla osób, które pragną przyjąć Eucharystię w tradycyjny sposób będzie także wyznaczony kapłan,

b. znak pokoju należy przekazywać przez skłon głowy wobec najbliżej stojących, bez podawania rąk,

c. cześć Krzyżowi należy oddawać przez głęboki ukłon, bez kontaktu bezpośredniego.

Poza tym:

a. w konfesjonale nałożona jest folia ochronna na kratki,

b. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą,

c. kapłani przed rozpoczęciem liturgii (i po jej zakończeniu) zobowiązani są do dokładnego mycia rąk, korzystania z płynów odkażających i kierowania się zasadami higieny.

Jednocześnie:

  1. Zostaje zawieszone nabożeństwo: Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.45. Proszę serdecznie o gorliwe odmówienie (odśpiewanie) w gronie rodzinnym lub w łączności z Radio Maryja. Droga Krzyżowa będzie w piątek o godz. 17.45.
  2. Nie odwołuję wizyt u chorych, którzy potrzebują sakramentalnego spotkania z kapłanem a szczególnie u osób zagrożonych ciężką chorobą lub śmiercią.
  3. Odwołuję wszystkie spotkania grup oraz wspólnot parafialnych. Rekolekcje Wielkopostne w tym roku nie były zaplanowane w naszej parafii gdyż będą Misje Święte od 24 maja do 31 maja 2020 w związku z 500-leciem naszego kościoła.
  4. Msze święte odprawiane będą w naszej parafii w niedzielę i dni powszednie odprawiane będą według dotychczasowego porządku – z zasadą obecności w liczbie uczestników nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. Bardzo prosimy o zrozumienie i uszanowanie tego zobowiązania.
  5. Zachęcamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy w intencji zahamowania epidemii, o łaskę zdrowia dla chorych, o łaskę zbawienia dla zmarłych, o światło Ducha świętego dla lekarzy i personelu medycznego oraz osób i służb koordynujących działania na wszelkich szczeblach państwowych, samorządowych i kościelnych. Zachęcam wszystkich Parafian do duchowej jedności w godzinie Apelu Jasnogórskiego o godz. 20.30 z modlącym się księdzem proboszczem w kościele poprzez odmówienie jednej części różańca albo choć jednej dziesiątki różańca w tej intencji w swoich domach.
  6. Zwracam się do Wszystkich Parafian z apelem o podporządkowanie się wszelkim zaleceniom, które są do nas kierowane w tych dniach przez władze państwowe i kościelne, w duchu roztropności i troski o dobro wspólne. Od tego w jaki sposób będziemy postępować zależeć będzie czy Święta Wielkanocne spędzimy w kwarantannie czy też świętując w kościele i w naszych domach.

W Ewangelii na III niedzielę Wielkiego Postu słyszymy o niezwykłym spotkaniu Pana Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba. Niech i nasze spotkanie z Chrystusem, dzisiaj i w najbliższych dniach, będzie podobne do tamtego: spotkanie osobiste, a nie w wielkim tłumie. Poczujemy jeszcze mocniej, że dla Zbawiciela każdy z nas – nawet z tak poplątanym życiem, jak życie tamtej kobiety – jest ważny. Każdemu Jezus chce otworzyć źródło tryskające ku życiu wiecznemu, byśmy ze świata niespełnionych pragnień przeszli kiedyś do życia w obfitości szczęścia.

Zjednoczmy nasze serca i bądźmy umocnieni łaską Ducha Świętego w naszej Wspólnocie.