SYNTEZA

Relacja
 • Rozpoczęcie:
  19/05/2024, 00:00
 • Zakończenie:
  19/05/2024, 00:00

I SYNTEZA

ze spotkania presynodalnego w parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła

w Bielanach Wrocławskich w dniu 8.01.2024 r. – KOMUNIA

AD.1

Dlaczego jesteśmy razem? Co/kto gromadzi nas w Kościele?

 • „Chrystus w centrum uwagi” – jednoczy nas miłość do Jezusa, Eucharystia, wspólna modlitwa
 • Duch Święty oświeca i daje wskazówki
 • Wybraliśmy Boga i wiarę w lepsze jutro razem z Bogiem
 • Jezus gromadzi nas w Kościele (są takie osoby, z którymi nic mnie nie łączy poza Jezusem)

AD.2

Co dzisiaj w naszej jedności wymaga nawrócenia (w naszej parafii, dekanacie, diecezji)? Jakie konkretne rozwiązania, moim zdaniem, mogą przynieść odnowę?

Nawrócenia wymaga:

 • Postawa bierności, narzekania, krytykowania i oczekiwania, że ktoś zrobi coś za nas
 • Osobista relacja z Bogiem, rutyna w miłości do Jezusa (brak świeżości)
 • Poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie

Odnowę może przynieść:

 • Osobiste nawrócenie – działanie zacząć od siebie, pozbyć się z serca zła, aby zagościła w nim miłość, która będzie promieniować, która jest świeża
 • Podejmowanie odpowiedzialności i dzielenie się odpowiedzialnością oraz włączanie innych do działania i odpowiedzialności – zaangażowanie nawet w drobnych rzeczach
 • Prowadzenie działań naprawczych jak rekolekcje, ewangelizacja, kursy Alpha, warsztaty, seminaria, kursy biblijne
 • Zauważanie potrzeb innych, wyjście do ludzi
 • Powołanie realnie działającej Rady Parafialnej
 • Szczera rozmowa o parafii

AD.3

Przed jakimi szansami i trudnościami w przeżywaniu jedności staniemy w przyszłości (w naszej parafii, dekanacie, diecezji)? Co zrobić, by wykorzystać szanse i zaradzić trudnościom?

Trudności:

 • Ubywająca liczba wiernych, przede wszystkim brak młodzieży; małe zaangażowanie wiernych
 • Skandale w Kościele
 • Zdejmowanie krzyży w miejscach publicznych
 • wyśmiewanie wierzących, wrogość do Kościoła, rozluźnienie w Kościele (tu nawiązanie do Listu w Tiatyrze)
 • Głoszenie fałszywej nauki i rozmywanie treści Ewangelii. Trudność w rozeznawaniu gdzie jest prawda, a gdzie fałsz. To wszystko sprawia, że wierzącym będzie trudniej

Szanse:

 • Coraz większe zaangażowanie ludzi świeckich w życie Kościoła; każdy powinien czuć się potrzebny i mieć zadanie do wykonania
 • Transparentność duchownych i życie ewangelizacją oraz tłumaczenie Słowa Bożego poprzez rozbiór na czynniki pierwsze
 • Ewangelizacja poprzez kursy, warsztaty
 • Przestrzeganie dekalogu, nawrócenie poprzez jedność w kościele w rodzinie i w małżeństwie
 • Poczucie że jesteśmy podmiotem , a nie przedmiotem

************************************

II SYNTEZA

ze spotkania presynodalnego w dniu 27.02.2024 r. – FORMACJA

AD. 1

Dlaczego mamy pogłębiać naszą wiarę? Skąd ta potrzeba?

 • Budowanie osobistej relacji z Bogiem bo sam nie dam rady
 • Wiara jest łaską i darem, który trzeba pielęgnować i o niego dbać
 • Wiara ma być żywa i wpływać na życie i zachwycać innych
 • Wiarę pogłębiać, tzn. być czujnym, aby zobaczyć Boga żywego

AD.2

Co dzisiaj w naszym pogłębianiu wiary wymaga nawrócenia (w naszej parafii, dekanacie, diecezji)? Jakie konkretne rozwiązania mogą przynieść odnowę?

Nawrócenia wymaga:

 • Rutyna, powtarzanie praktyk siłą nawyków
 • Brak szukania Boga w Kościele i modlitwie, brak świadectw wiary, które budują osłabienie i rozluźnienie relacji i izolację ludzi – sami w pojedynkę chcą się zbawić
 • Wiara tylko na poziomie wiedzy i praktyk religijnych
 • Brak poczucia sacrum

Rozwiązania:

 • Prawdziwe homilie na każdej Eucharystii; wyjaśnianie Słowa Bożego od podstaw i objaśnienie znaczenia znaków liturgicznych
 • Zaangażowanie, otwarcie na tych co chcą działać w Kościele, aby przyciągali tych, co są na rozdrożu
 • Formacja dla ludzi dorosłych

AD.3

Przed jakimi szansami i trudnościami w pogłębianiu wiary prawdopodobnie staniemy w przyszłości (w naszej parafii, dekanacie, diecezji)? Co zrobić, by wykorzystać szanse i zaradzić trudnościom?

Szanse:

 • Kryzys jest szansą na zmiany w Kościele; będzie nas coraz mniej
 • Wnioski ze spotkań presynodalnych, zastosowanie ich w życiu parafii

Trudności:

 • indywidualizm, konsumpcjonizm, nowe technologie, hałas wokół nas
 • obciążenie księży – często zostają sami z wieloma sprawami na terenie parafii

Co zrobić, by wykorzystać szanse:

 • Formacje w małych grupach młodzież i dorośli
 • Pogłębianie osobistej wiary i wykorzystanie gotowych materiałów formacyjnych
 • Program odnowy parafii. – Divine renovation
 • Budowanie relacji, większe zaangażowanie świeckich, ponieważ będzie coraz mniej księży, a ci co pozostaną, będą mocno obciążeni
 • Przyjęcie postawy, by nie zamartwiać się, żyć tu i teraz i bez lęku, a nie przeszłością czy przyszłością

***********************************

III SYNTEZA

ze spotkania presynodalnego w dniu 29.04.2024 r. – MISJA

AD. 1

Dlaczego mamy być wspólnotą misyjną? Co jest tego źródłem?

 • Takie jest pragnienie Jezusa („Idźcie i głoście”); każdy ma usłyszeć Dobrą Nowinę
 • Stoimy wobec wyzwania ocalenia wiary
 • Wspólnota, która nie głosi Słowa Bożego umrze; nic tak nie ożywia wiary, jak dzielenie się nią

AD. 2

Co dzisiaj w naszym głoszeniu Ewangelii wymaga nawrócenia (w naszej parafii, dekanacie, diecezji)? Jakie konkretne rozwiązania, moim zdaniem, mogą przynieść odnowę?

Nawrócenia wymaga:

 • Skończyć z narzekaniem i zacząć być bliżej siebie; nie krytykować; być wspólnotą skupioną wokół Boga
 • Forma i język ewangelizacji (tak, aby były dopasowane do odbiorcy, aby nie zniechęcały)
 • Przekonanie, że to własnymi siłami głosimy Ewangelię
 • Mała aktywność ludzi świeckich i brak otwartości

Odnowę może przynieść:

 • Dobra formacja księży i tych, którzy głoszą (ewangelizatorów), by była zauważalna spójność ich życia z tym co głoszą, by byli rzeczywiście świadkami spotkania z żywym Bogiem
 • Otwarcie parafii na proste bycie z ludźmi, towarzyszenie im, budowanie relacji, rozmowy
 • Ewangelizacja rodziców, którzy będą ewangelizować swoje dzieci

AD. 3

Przed jakimi szansami i trudnościami w głoszeniu Ewangelii staniemy w przyszłości (w naszej parafii, dekanacie, diecezji)? Co zrobić, by wykorzystać szanse i zaradzić trudnościom?

Szanse:

 • Budowanie relacji z młodymi poprzez rozmowę, dialog, a nade wszystko usłyszenie ich
 • Bycie z drugim człowiekiem, rozmowa z nim, poznanie i usłyszenie GO

Trudności:

 • Brak zrozumienia Ewangelii stwarza trudności z wyjściem do innych – nie mogę głosić, bo nie wiem co mam głosić
 • Znikome zainteresowanie współczesnego człowieka Dobrą Nowiną
 • Wiarygodność Kościoła w kontekście różnych afer

Co zrobić, by zaradzić trudnościom i wykorzystać szanse:

 • Poznawać Słowo Boże, czytać Pismo Święte
 • Uwierzyć, że Duch Święty nas prowadzi, że postawi nas w takim miejscu, abyśmy mogli wypełniać Jego wolę
 • Uwierzyć w Bożą Opatrzność, że Pan Bóg czuwa nad wszystkim, nad Kościołem; dać sobie czas na przejście przez pustynię, na to, aby Bóg nas prowadził
 • Być w gotowości do stania się Bożym narzędziem, pójścia i głoszenia pomimo swojej małości i słabości

Sekretarz Zespołu Presynodalnego                                      Przewodniczący Zespołu Presynodalnego

Elżbieta Regulska                                                                    Ksiądz Proboszcz Mirosław Dziegiński