Różaniec Rodziców za Dzieci

Relacja
 • Rozpoczęcie:
  25/11/2022, 00:00
 • Zakończenie:
  25/11/2022, 00:00
 
 
 

Różaniec Rodziców za Dzieci w Parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła 

Różaniec Rodziców jest to modlitwa wspólnotowa, mająca na celu otaczać ochronnym płaszczem nasze dzieci przed wieloma zagrożeniami, które niesie świat, a także przed zagrożeniami, którymi często stajemy się my sami. Świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany pokój serca, często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Modlitwa ta, niejednokrotnie uzdrawia również relacje w rodzinach.

 

W duchu tej potrzeby, z łaski Bożej, przez Niepokalane Serce Maryi, prowadzeni mocą Ducha Świętego, rodzice naszej parafii podjęli inicjatywę utworzenia Róż Różańca Rodziców za dzieci, aby w ten sposób, przez wstawiennictwo naszej Matki, uprosić dla nich uzdrawiającą moc Miłosierdzia Bożego, ochronę przed wszelkim złem, a przede wszystkim przed skutkami słabości, zaniedbań i grzechów ich rodziców.

 

Obecnie naszą wspólnotę stanowi pięć Róż Różańca Rodziców.

Powstaje również VI Róża, której patronką jest św. Siostra Faustyna.

Ponadto, w parafii została utworzona grupa różańcowa dzieci modlących się za swoich rodziców nazwana „Dziecięce Płatki Róży Różańcowej”, której patronami są Pastuszkowie z Fatimy: Hiacynta, Franciszek i Łucja.

Opiekę duchową pełni proboszcz – ks. Mirosław Dziegiński.

 

Róże różańcowe (RR) Patron Róży Data powstania Zelator Róży
  I   RR Rodziców św. Małgorzata Maria Alacoque 8  grudnia 2021 r. Marlena Domaradzka
 II   RR Rodziców św. Andrzej Bobola 8  grudnia 2021 r. Paweł Mazur
III   RR Rodziców św. Jan Paweł II 8  grudnia 2021 r. Urszula Giszka
IV  RR Rodziców św. Rita 2  lutego 2022 r. Joanna Mazoń
V   RR Rodziców św. Maksymilian Maria Kolbe 29 maja 2022 r. Anna Okoń

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) o godz. 12:30

sprawowana jest Msza Święta w intencji członków Różańca Rodziców oraz dzieci objętych modlitwą różańcową.

Zapraszamy chętnych rodziców oraz dzieci do włączenia się do wspólnej modlitwy różańcowej w ramach nowo powstających grup różańcowych.

Osoby do kontaktu:

– Marlena Domaradzka, tel. 502 724 225
– Urszula Giszka, tel. 693 490 795

e-mail: rozaniecrodzicowbielanywroclaw@gmail.com

 

Jak się modlimy?

Różaniec Rodziców oparty jest na zasadzie Róż Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe „róże”, z których każda ma swojego zelatora, a w niebie – patrona.
Członkowie róży codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich róży.
Intencje obejmują również dzieci adoptowane, chrześniaków oraz zięciów i synowe, itp.
Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przez miesiąc konkretną tajemnicę. Zmiana tajemnic następuje według ustalonego harmonogramu.

 

W Różańcu Rodziców wszyscy modlimy się w następujących intencjach:

 1. Prosimy Boga, aby mocą ofiary Jezusa Chrystusa ochronił nasze dzieci przed negatywnymi skutkami grzechów i zaniedbań rodzicielskich.
 2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby każdego dnia doświadczały Bożej Miłości i aby w ich życiu wypełniała się wola Boża.
 3. Prosimy o środowisko wspierające rozwój naszych dzieci oraz uzdrowienie zranień spowodowanych przez ich otoczenie.
 4. Prosimy o rozszerzanie się dzieła Różańca Rodziców, aby każde dziecko otrzymywało od swoich rodziców błogosławieństwo, miłość oraz nieustanną modlitwę.
 5. Prosimy za Ojca Świętego, w Jego intencjach i za cały Kościół Święty.

 

* W przypadku, gdy dziecko zmarło lub do modlitwy przystępują rodzice dziecka / dzieci zmarłychmodlimy się za te dzieci tak jak za osoby zmarłe – o życie wieczne dla nich, o pocieszenie dla rodziców i dla bliskich.

 

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może każdy:
– oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni,
– rodzice, którzy zaadoptowali dzieci,
– rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
– rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni,
– rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych – liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować,
– wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci, np. kadra harcerska, itp. – tu również jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej losy dzieci i relacje w konkretnych środowiskach,
– wreszcie osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ideą Różańca Rodziców za Dzieci na stronie

www.rozaniecrodzicow.pl

 

«O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu,

który łączysz nas z Bogiem!»

 

Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za
rodzinę.(…) Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za
rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy.

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.(…)
Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo
również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać
solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem
miłości odnowionym przez Ducha Bożego.

Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi
wzrastania dzieci.

Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, (…)
z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi
pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.

Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was,
rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na
Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją
na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii
z liturgią, w kontekście codziennego życia.

Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany!

Jan Paweł II z Listu o Różańcu

Watykan, dnia 16 października 2002 roku.