Trwa wizyta duszpasterską zwana „kolędą”. Proszę traktować „kolędę” jako akt religijny – modlitwę. W domu należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, Krzyż, Pismo Święte, a dzieci i młodzież zeszyty do religii. Dzień wcześniej ministranci powiadomią, które domy zostaną odwiedzone.

 

Plan kolędy

 

 Plan jest także dostępny po lewej stronie strony głównej.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła, Bielany Wrocławskie » » Różaniec Rodziców za Dzieci

Różaniec Rodziców za Dzieci

Relacja
 • Rozpoczęcie:
  25/11/2022, 00:00
 • Zakończenie:
  25/11/2022, 00:00
 
 
 

Różaniec Rodziców za Dzieci w Parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła 

Różaniec Rodziców jest to modlitwa wspólnotowa, mająca na celu otaczać ochronnym płaszczem nasze dzieci przed wieloma zagrożeniami, które niesie świat, a także przed zagrożeniami, którymi często stajemy się my sami. Świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany pokój serca, często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Modlitwa ta, niejednokrotnie uzdrawia również relacje w rodzinach.

 

W duchu tej potrzeby, z łaski Bożej, przez Niepokalane Serce Maryi, prowadzeni mocą Ducha Świętego, rodzice naszej parafii podjęli inicjatywę utworzenia Róż Różańca Rodziców za dzieci, aby w ten sposób, przez wstawiennictwo naszej Matki, uprosić dla nich uzdrawiającą moc Miłosierdzia Bożego, ochronę przed wszelkim złem, a przede wszystkim przed skutkami słabości, zaniedbań i grzechów ich rodziców.

 

Obecnie naszą wspólnotę stanowi pięć Róż Różańca Rodziców.

Powstaje również VI Róża, której patronką jest św. Siostra Faustyna.

Ponadto, w parafii została utworzona grupa różańcowa dzieci modlących się za swoich rodziców nazwana „Dziecięce Płatki Róży Różańcowej”, której patronami są Pastuszkowie z Fatimy: Hiacynta, Franciszek i Łucja.

Opiekę duchową pełni proboszcz – ks. Mirosław Dziegiński.

 

Róże różańcowe (RR) Patron Róży Data powstania Zelator Róży
  I   RR Rodziców św. Małgorzata Maria Alacoque 8  grudnia 2021 r. Marlena Domaradzka
 II   RR Rodziców św. Andrzej Bobola 8  grudnia 2021 r. Paweł Mazur
III   RR Rodziców św. Jan Paweł II 8  grudnia 2021 r. Urszula Giszka
IV  RR Rodziców św. Rita 2  lutego 2022 r. Joanna Mazoń
V   RR Rodziców św. Maksymilian Maria Kolbe 29 maja 2022 r. Anna Okoń

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) o godz. 12:30

sprawowana jest Msza Święta w intencji członków Różańca Rodziców oraz dzieci objętych modlitwą różańcową.

Zapraszamy chętnych rodziców oraz dzieci do włączenia się do wspólnej modlitwy różańcowej w ramach nowo powstających grup różańcowych.

Osoby do kontaktu:

– Marlena Domaradzka, tel. 502 724 225
– Urszula Giszka, tel. 693 490 795

e-mail: rozaniecrodzicowbielanywroclaw@gmail.com

 

Jak się modlimy?

Różaniec Rodziców oparty jest na zasadzie Róż Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe „róże”, z których każda ma swojego zelatora, a w niebie – patrona.
Członkowie róży codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich róży.
Intencje obejmują również dzieci adoptowane, chrześniaków oraz zięciów i synowe, itp.
Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przez miesiąc konkretną tajemnicę. Zmiana tajemnic następuje według ustalonego harmonogramu.

 

W Różańcu Rodziców wszyscy modlimy się w następujących intencjach:

 1. Prosimy Boga, aby mocą ofiary Jezusa Chrystusa ochronił nasze dzieci przed negatywnymi skutkami grzechów i zaniedbań rodzicielskich.
 2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby każdego dnia doświadczały Bożej Miłości i aby w ich życiu wypełniała się wola Boża.
 3. Prosimy o środowisko wspierające rozwój naszych dzieci oraz uzdrowienie zranień spowodowanych przez ich otoczenie.
 4. Prosimy o rozszerzanie się dzieła Różańca Rodziców, aby każde dziecko otrzymywało od swoich rodziców błogosławieństwo, miłość oraz nieustanną modlitwę.
 5. Prosimy za Ojca Świętego, w Jego intencjach i za cały Kościół Święty.

 

* W przypadku, gdy dziecko zmarło lub do modlitwy przystępują rodzice dziecka / dzieci zmarłychmodlimy się za te dzieci tak jak za osoby zmarłe – o życie wieczne dla nich, o pocieszenie dla rodziców i dla bliskich.

 

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może każdy:
– oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni,
– rodzice, którzy zaadoptowali dzieci,
– rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
– rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni,
– rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych – liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować,
– wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci, np. kadra harcerska, itp. – tu również jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej losy dzieci i relacje w konkretnych środowiskach,
– wreszcie osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ideą Różańca Rodziców za Dzieci na stronie

www.rozaniecrodzicow.pl

 

«O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu,

który łączysz nas z Bogiem!»

 

Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za
rodzinę.(…) Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za
rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy.

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.(…)
Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo
również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać
solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem
miłości odnowionym przez Ducha Bożego.

Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi
wzrastania dzieci.

Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, (…)
z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi
pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.

Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was,
rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na
Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją
na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii
z liturgią, w kontekście codziennego życia.

Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany!

Jan Paweł II z Listu o Różańcu

Watykan, dnia 16 października 2002 roku.