Archiwum kategorii: Jan Paweł II

 • Fragmenty homilii podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej, Betlejem, 2000 r. Nowo narodzone Dziecię, bezbronne i całkowicie zależne od opieki Maryi i Józefa, zawierzone ich miłości, jest całym bogactwem świata. Ono jest dla nas wszystkim! W tym Dziecięciu — Synu, ... [więcej]
 • Fragment przemówienia do Konferencji Episkopatu Polski, Częstochowa, 1983 Maryja jest obecna w adwencie Kościoła i ludzkości. Ona przychodzi na świat, zanim narodzi się Chrystus. Ona — od chwili swego Niepokalanego Poczęcia — staje się definitywną drogą Jego wejścia... [więcej]
 • Fragment rozważania podczas audiencji generalnej, 18.12.2002r. W liturgii adwentowej nieustannie rozbrzmiewają wezwania do radosnego oczekiwania Mesjasza; pomaga nam ona zrozumieć w pełni wartość i znaczenie tajemnicy Bożego Narodzenia. To święto nie jest tylko upamiętnieniem his... [więcej]
 • Fragment encykliki "Redemptor hominis" Odkupienie świata — owa wstrząsająca tajemnica miłości, w której niejako na nowo „powtarza się” tajemnica stworzenia — jest w swoim najgłębszym rdzeniu „usprawiedliwieniem” człowieka w jednym l... [więcej]
 •   Przywołując i analizując nauczanie Jana Pawła II, wracając do słów, które po sobie zostawił, warto skupić się także na poezji, którą pisał na długo zanim został papieżem. Nie jest to łatwa lektura; wiersze i poematy Karola Wojtyły, trudne do gatunkowego zakwa... [więcej]
 • Apel Jasnogórski, fragment przemówienia do młodzieży, Częstochowa, 1983   Czuwam — to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich z... [więcej]
 • "Tryptyk rzymski" - fragment Co mi mówisz górski strumieniu? w którym miejscu ze mną się spotykasz? ze mną, który także przemijam - podobnie jak ty... Czy podobnie jak ty? (Cz.I, Strumień) Fra... [więcej]
 • Fragment rozważania podczas czuwania modlitewnego na XVII światowych Dniach Młodzieży, Toronto, Kanada, 2002r. Nie czekajcie, aż staniecie się starsi, by wtedy wyruszyć ścieżką świętości. Świętość jest zawsze młoda, tak jak wieczna jest młodość Boga. Przekażcie wszystkim piękno k... [więcej]
 • Fragmenty encykliki "Redemptoris Missio"   Pierwszą formą świadectwa jest samo życie misjonarza, rodziny chrześcijańskiej i kościelnej wspólnoty, które uwidacznia nowy sposób postępowania. Misjonarz, który mimo wszystkich ludzkich ograniczeń ... [więcej]
 • Fragment encykliki  "Redemptoris Mater" Maryja w sposób nierozdzielny należy do tajemnicy Chrystusa — i należy też do tajemnicy Kościoła od początku, od dnia jego narodzin. U podwalin tego, czym Kościół jest od początku — tego, czym wciąż ma si... [więcej]
 • Fragment homilii wygłoszonej na Placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 roku, podczas I pielgrzymki do Polski  Kościół przyniósł Polsce Chrystusa — to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie m... [więcej]
 • Fragmenty adhortacji "Reconciliatio et paenitentia"   Ludziom współczesnym, tak wrażliwym na konkretne świadectwo życia, Kościół winien dawać przykład pojednania przede wszystkim w swoim łonie; dlatego wszyscy musimy pracować nad uspokojeniem umysłó... [więcej]