Audiencja generalna 29.03.2017

 
 
 

Ojciec Święty kontynuuje temat nadziei w listach św. Pawła. Tym razem Apostoł ukazuje postać Abrahama, który nie tylko jest naszym ojcem w wierze, ale i w nadziei.  Bóg Abrahama jest Bogiem nadziei, który spełnił swoją obietnicę. Abraham stał się Ojcem wielu narodów, ludzkości prowadzonej do Boga. Św. Paweł pomaga nam zrozumieć więź między wiarą a nadzieją.

Nasza nadzieja nie opiera się na prognozowaniu, ale pojawia się tam, gdzie nie ma już po ludzku żadnej nadziei. Abraham uwierzył i miał nadzieję wbrew wszelkiej nadziei. Jest ona zdolna do wykroczenia poza nasze ludzkie możliwości, bo opiera się na wierze.  Abraham był przekonany, że Bóg jest w stanie wypełnić swoją obietnicę. Jedyną ceną nadziei jest otwarte serce, mówi papież.

Powinniśmy prosić Pana, abyśmy byli w stanie uwierzyć, że Bóg może spełnić swoje obietnice.