Audiencja generalna 15.03.2017

 
 
 

Ojciec Święty nawiązuje do przykazania miłości, jakie zostawił nam Jezus. Jest z nim związana radość chrześcijańskiej nadziei. Apostoł Paweł przestrzega jednak, że nasza miłość może być obłudna. Kiedy więc, pyta papież możemy być pewni, że nasza miłość jest szczera? Czasem nasze miłosierdzie jest kierowane chęcią pokazania się, poczucia się lepszymi, wynika to z myślenia, że miłość jest wytworem człowieka. Natomiast miłosierdzie jest łaską, mamy przekazywać miłość, którą otrzymujemy od Pana. Najpierw musimy spotkać łagodne oblicze Pana.

Nasz sposób miłowania jest naznaczony naszym człowieczeństwem, ale możemy stać się narzędziami miłości Boga, dzieje się tak, gdy pozwalamy, by nasze serce zostało ożywione miłością Jezusa Zmartwychwstałego. Nasza miłość dla braci jest odpowiedzią na wielką miłość, którą otrzymujemy od Boga. Św. Paweł nie tyle chce nas napomnieć, ile daje nam nadzieję. My sami nie jesteśmy w stanie kochać, kochamy tylko dzięki łasce od Pana, którą ciągle musimy w sobie odnawiać. Św. Paweł wzywa nas, żebyśmy radowali się zawsze nadzieją okazując bliźnim miłość, którą otrzymujemy od Pana.