Audiencja generalna 11.01.2017

 
 
 

Kolejną katechezę papież Franciszek poświęca problemowi nadziei. Nadzieja jest tym, co może nadać sens naszemu życiu. Pismo św. przestrzega nas przed fałszywymi nadziejami, zwłaszcza przedstawiając nam fałszywych bożków. Wiara jest zaufaniem Bogu, jednak czasem człowiek doświadcza kruchości tego zaufania i odczuwa pokusę szukania bezpieczeństwa w pieniądzu, możnych tego świata, w bożkach. Czasem pokładamy zaufanie w bożkach oczekując, ze one pomogą nam osiągnąć to, czego chcemy.

W naszych czasach wielu ludzi korzysta z pomocy wróżek; jest to czynienie fałszywych nadziei. Ufamy fałszywym fikcjom, ufamy wartościom przemijającym, jak władza, pieniądze, uroda. Jedyną nadzieją jest Jezus Chrystus. Jeśli pokładamy nadzieję w bożkach, to stajemy się takie jak one. Trzeba również nam – ludziom Kościoła bronić się przed iluzjami  świata.

Nadziej pokładane w Panu nigdy nie zawiedzie, Jego błogosławieństwo przemienia nas, czyni nas podobnymi do Niego.