Audiencja generalna 12.10.1016

 
 
 

Ojciec Święty odnosi się do minionych katechez, w których koncentrował się na  tajemnicy Bożego miłosierdzia objawionej w Jezusie Chrystusie, który stał się ucieleśnieniem miłosierdzia Boga.

Papież Franciszek zastanawia się, w jaki sposób my dziś możemy dawać miłosierdzie innym. Nie poprzez wielkie i spektakularne czyny, ale przez małe rzeczy dnia codziennego, mówi papież. Odwołując się do Ewangelii św. Mateusza, mówi: „Jezus mówi, że za każdym razem, kiedy karmimy głodnych i poimy spragnionych, kiedy przyodziewamy osobę nagą i przyjmujemy obcego, kiedy odwiedzamy chorego albo więźnia, czynimy to Jemu (por. Mt 25,31- 46). Są to czyny miłosierne względem ciała, tak nazywa je Kościół. Obok nich istnieją też uczynki miłosierne względem duszy, które Ojciec Święty przytacza.

Właśnie na tych uczynkach miłosiernych będzie koncentrował się papież podczas kolejnych katechez. W dzisiejszym świecie dotkniętym obojętnością, czyny miłosierdzia są najlepszą „odtrutką”, przyznaje papież. Dlatego trzeba zacząć od tych najprostszych, najpilniejszych potrzeb, zauważając tych, którzy są wokół nas. Te drobne czyny mogą wywołać prawdziwą rewolucję, tak jak to było w przypadku wielu świętych, których pamiętamy ze względu na miłość, jaką okazywali bliźnim.