Audiencja generalna 28.09.2016

 
 
 

Ojciec Święty nawiązuje do słów wypowiedzianych przez Jezusa na krzyżu: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.”(Łk 23,34) Te słowa spotkały się z dwiema przeciwstawnymi postawami dwóch złoczyńców. Jeden z nich znieważył Jezusa, drugi ze skruchą poprosił o przebaczenie.

Pozostając na krzyżu, jako niewinny między dwoma złoczyńcami, Jezus zaświadczył, że zbawienie Boga może dotrzeć do każdego, niezależnie od jego kondycji. Dlatego, podkreśla papież, jubileusz, który przeżywamy, jest czasem przebaczenia dla wszystkich. Kościół nie jest tylko dla „dobrych”, ani takich, którzy uważają się za dobrych, jest on otwarty dla wszystkich. Jezus chce towarzyszyć wszystkim, którzy cierpią, czują się porzuceni, odepchnięci,  niekochani. Nikt nie jest wykluczony z Jego przebaczenia.

Drugi łotr reprezentuje odmienną postawę. Zwrócił się z szacunkiem do Jezusa. Miał on świadomość wszechmocy Boga i Jego nieskończonej dobroci. Powierzył się Jego miłosierdziu. Dobry łotr staje się świadkiem łaski , jego wiara pochodzi z łaski Boga, w ostatnich chwilach życia dostąpił miłosierdzia, mimo wielu swoich grzechów. Stał się on w ten sposób wzorem chrześcijanina, który zwraca się do miłosiernego Boga i prosi o przebaczenie. Zbawienie grzeszników osiąga na krzyżu punkt kulminacyjny, Jezus jest obliczem miłosierdzia Ojca.