Audiencja generalna 31.08.2016

 
 
 

Papież Franciszek omawia Ewangelię o kobiecie uzdrowionej z krwotoku. Kobieta chciała jedynie dotknąć skrawka Jego sukna. Miała w sercu wielkie pragnienie spotkania Jezusa. Była ona, poprzez swoją chorobę, wykluczona z życia publicznego, małżeńskiego, żyła w odrzuceniu przez społeczeństwo. Czuje, że tylko Jezus może ją uzdrowić z choroby, może przywrócić ją do życia, może ją zbawić.

Na przykładzie tej Ewangelii Ojciec Święty porusza temat pozycji kobiety także w życiu współczesnych społeczeństw. Jezus zwraca uwagę na ogromną wiarę tej kobiety, na jej wielkie pragnienie spotkania Jezusa. Ewangelia mówi, że Jezus odwrócił się do niej,  nie patrzy na nią z wyrzutem, ale ze wzruszeniem i miłością. On uznał ją godną tego spotkania, zwraca się do niej mówiąc „ Ufaj córko, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Jezus zwraca się do każdego z nas jak do syna, córki, nikogo nie odrzuca ze względu na jego grzechy. Do wszystkich nas małych, wielkich grzeszników zwraca się mówiąc: „Przyjdź!”.

Jezus przywraca kobiecie zdrowie, przywraca jej godność i miejsce we wspólnocie, odtąd nie musi działać w ukryciu, nie czuje się już odrzucona. Przywraca ją do sfery miłości Boga. To nie płaszcz, którego dotknęła daje jej zbawienie, ale Jego słowo.