Audiencja generalna 14.09.2016

 
 
 

Papież Franciszek skupia się na fragmencie Ewangelii, gdzie słyszymy słowa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. […]  Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11,28-30).

W tych słowach Jezus przedstawia siebie jako sługę, który przychodzi z pomocą tym, którzy nie potrafią sami sobie pomóc. Jezus ich zaprasza, stają się ich uczniami otrzymują od Niego obietnicę, że znajdą pokrzepienie na całe życie.

W Roku Jubileuszowym przechodzimy przez Drzwi Święte przyznając, że miłość jest większa od wszelkiego zła. Jezus nakazuje nam też „weżcie moje jarzmo”. Wskazuje to na ścisły związek Boga ze swoim ludem. Jezus jest w centrum relacji Boga z ludźmi, przyjmując Jego jarzmo staje się uczestnikiem tajemnicy Krzyża i planu Zbawienia.

Kolejny nakaz brzmi: „Uczcie się ode mnie”. Jezus nie jest jednak surowym nauczycielem, stając się jednym z nas, przyjął na siebie wszystkie ludzkie cierpienia i biedy. Uniżył samego siebie stając się posłusznym aż do śmierci.