Audiencja generalna 10.08.2016

 
 
 

Ojciec święty nawiązuje do Ewangelii św. Łukasza o wskrzeszeniu młodzieńca. Papież skupia się  na wzruszeniu Jezusa, jakie okazał wobec matki zmarłego. To spotkanie między bólem człowieczeństwa, a współczuciem Boga. Bóg zwraca się do każdego z nas słowami: ”Tobie mówię Wstań!”. On chce, abyśmy powstali z naszych upadków. W tych słowach mamy szukać wzmocnienia, mówi papież. Te słowa mają dokonać naszego przejścia ze śmierci do życia. Po wskrzeszeniu młodzieńca Pan Jezus „oddał go jego matce”. To pokazuje współczucie, jakie Jezus okazał matce zmarłego. Odzyskują oni w ten sposób swoją tożsamość. Tak samo Kościół staje się Matką, a każdy z nas synem.

To, co uczynił Jezus jest nie tylko gestem dobroci okazanym matce i synowi, ale jest to objawienie wielkiej łaski Boga wobec każdego człowieka. Jezus jest prawdziwą Bramą Miłosierdzia. On niestrudzenie mówi każdemu z nas; „Powstań”.