Audiencja generalna 03.08.2016

 
 
 

W audiencji generalnej Ojciec Święty wspomina podróż apostolską do Polski, którą odbył w minionych dniach. Głównym celem wizyty w naszej ojczyźnie były Światowe Dni Młodzieży, na które do Polski przybyli młodzi z całego świata. Ojciec Święty wspomina te dni jako radość spotkania młodych reprezentujących różne kolory skóry, języki, kultury, tworzących „mozaikę braterstwa”.

Młodzi przybywający na spotkanie z papieżem przyjęli orędzie miłosierdzia, aby następnie zanieść je do swoich krajów, parafii, wspólnot.

Wizyta w Polsce była też spotkaniem z Polakami, podróżą do miejsc szczególnych dla Polaków; Ojciec Święty odwiedził Jasną Górę, Katedrę Wawelską, Łagiewniki, gdzie modlił się przy relikwiach św. Faustyny Kowalskiej. Był też w byłym obozie nazistowskim w Oświęcimiu, gdzie spędził chwile w wymownym milczeniu i modlitwie w celi śmierci św. Maksymiliana Kolbego dając przekaz światu objętemu wieloma konfliktami.