Audiencja generalna 22.06.2016

 
 
 

Papież Franciszek skupia się na Ewangelii, w której słyszymy o trędowatym, który prosi Pana, by go uzdrowił. Ów trędowaty nie boi się tłumu, ale uparcie dociera do Jezusa i z wiarą prosi Go o uzdrowienie. Jego błaganie mówi nam, że prosząc Jezusa, wystarczy tylko pełna ufność, zaufanie w Jego nieskończone miłosierdzie, nie potrzeba wielu słów. „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”, mówi trędowaty. Jezus jest głęboko poruszony słowami trędowatego, dotyka  go, mimo jego choroby.

Jezus jest obecny we wszystkich ubogich, chorych, nie powinniśmy się bać dotykać ich, tak jak Jezus dotknął trędowatego, mówi papież. Trędowaty został ponownie przyjęty do wspólnoty, Jezus nakazał mu złożyć ofiarę, nie rozpowiadając o cudzie. Przykład jego uzdrowienia jest świadectwem o Jezusie, Jego mesjańskiej władzy.

My również powinniśmy modlić się każdego dnia jak trędowaty: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Każdy z nas potrzebuje oczyszczenia, przyznaje papież, choć czasem przykrywamy tę prawdę .