Audiencja generalna 06.04.2016

 
 
 

Po refleksji na temat miłosierdzia w Starym Testamencie papież Franciszek rozważa jak ukazało ono swoją pełnię w osobie Jezusa Chrystusa. Żyjąc na ziemi, będąc jednym z nas, okazywał on miłość wszystkim ludziom, a która dopełniła się ofiarą krzyża.

Już początek jego misji, kiedy przyjmuje chrzest od Jana Chrzciciela, stając na równi z grzesznikami, pokazuje, jak bardzo poniżył siebie i chciał się do nas upodobnić. Jego misją było zanieść Dobrą Nowinę do wszystkich, każdemu dać miłość, radość i nadzieję. Posłany przez Ojca stał się początkiem czasu miłosierdzia dla ludzi. Gest przyjęcia chrztu z rąk Jana był zdumiewający i niezrozumiały dla obecnych przy nim ludzi, także dla Jana. Jednak, mówi Ojciec Święty, nie był on „zdumiewający” dla Ojca Niebieskiego, który potwierdził bóstwo Jezusa głosem z niebios.

Tajemnica miłosierdzia Boga ukazała się w pełni podczas męki i śmierci Jezusa na Krzyżu, przez który został odkupiony każdy grzech. Możemy doświadczyć Bożego miłosierdzia wyznając ze skruchą naszą winę i uzyskując przebaczenia w sakramencie pojednania.