Audiencja generalna 24.02.2016

 
 
 

Kontynuując cykl katechez o miłosierdziu Ojciec Święty skupia się na problemie władzy. W Piśmie Św. Często spotykamy władców, królów, temat władzy jest powszechny. Władza i bogactwo może być dobrem, jeśli służy ludziom, zwłaszcza ubogim, jeśli jest sprawiedliwa. Niestety często bywa nadużywana, lub używana z arogancją i egoizmem, przyznaje papież.

Ojciec Święty przytacza przykład z Biblii, opisujący winnicę Nabota. W tym fragmencie widzimy jak władza jest nadużywana, jest użyta w złym celu, władca wykorzystuje ludzi do pracy niewolniczej, to historia polityków skorumpowanych, którzy ciągle chcą więcej i więcej, mówi papież. To historia ciągle aktualna, przykład, do czego może prowadzić wielkie pragnienie władzy. Jest to też historia nawrócenia, ukorzenia i miłosierdzia Boga, który pozwala królowi nawrócić się.

Miłosierdzie może zmienić historię, trzeba otworzyć na nie swoje serce, mówi papież.  Jezus Chrystus, będąc Królem, daje przykład innej władzy, to przykład króla, który nie zabija, ale daje życie, a Jego tronem jest krzyż.