Audiencja generalna 02.03.2016

 
 
 

W kolejnej katechezie papież ukazuje postać ojca. Bóg Ojciec wychodzi na spotkanie, zawsze gotowy, aby przebaczyć. Misja ojca ma na celu wychowanie w wolności, aby dzieci mogły wybierać dobro.

Pan Bóg zawsze, pomimo naszej niewierności, zła i braku miłości zawsze mówi „mój lud”. Prorok zwraca się z surowymi słowami do tego ludu, który odwrócił się od Boga. Po odrzuceniu Boga życie staje się niemożliwe, odrzucenie Boga to wybór śmierci. Bóg jednak nie postępuje z nami według naszych nieprawości, zawsze daje łaskę, nadzieję na zbawienie. Pan w swoim miłosierdziu wskazuje drogę, która nie jest drogą rytuałów, ale sprawiedliwości. Bóg pragnie obdarzyć swój lud cudem przebaczenia.