Audiencja jubileuszowa Ojca Św. Franciszka 12.03.2016

 
 
 

W katechezie Ojciec Św.  Nawiązuje do słów Ewangelii św. Jana, gdzie czytamy o wydarzeniu Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus umył uczniom nogi. Papież skupia się na Jego słowach w których Jezus powiedział do apostołów: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? […] Jeżeli Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi” (13,12.14). Tym gestem Jezus wskazał im drogę, którą maja iść, będąc sobie nawzajem sługami.

Gest ten pokazuje sposób działania Boga wobec nas, jest znakiem wzajemnej miłości, którą mamy sobie wzajemnie okazywać, służąc jedni drugim, miłując nie słowem, ale czynem. Jest to miłość, która wyraża się w solidarności wobec potrzebujących. Miłość wzajemna, służba, uczy pokory, każe zapominać o sobie. Być miłosiernym jak Ojciec oznacza iść drogą służby.