Audiencja generalna 14.10.2015

 
 
 

W katechezie Ojciec Święty podejmuje refleksję na temat obietnic, jakie składamy dzieciom. Chodzi o obietnice ważne i decydujące co do ich życia, zaufania wobec ludzi, o ich zdolność pojmowania Boga. Trzeba zadać sobie pytanie, na ile poważnie traktujemy to, co mówimy o ich przyszłości, na ile jesteśmy uczciwi w naszych obietnicach? Przychodzące na świat dziecko przyjmujemy z wielkimi obietnicami, które wypływają z naszej miłości do niego. Dziecko z kolei, w swojej bezbronności i ufności oczekuje wszystkich tych darów, potrzebuje naszej bezgranicznej miłości.

Dzieci posiadają spontaniczne zaufanie do Boga, którego nie wolno nam, dorosłym, naruszać. Nie możemy próbować zastępować Boga, relacja między Bogiem a duszą dziecka jest tajemnicza i delikatna, mówi Ojciec Święty. Dziecko czuje się kochane przez Boga już od chwili narodzin. Patrząc na dzieci oczami Jezusa chronimy rodzinę i całą ludzkość. Kościół podczas chrztu składa dzieciom obietnicę, którą zobowiązuje rodziców i wspólnotę chrześcijańską. Matka Boża i św. Józef towarzyszą nam w trudnej drodze rodzicielstwa, pomagając nam zauważać Jezusa w każdym dziecku przychodzącym na świat.