Audiencja generalna 07.10.2015

 
 
 

Papież Franciszek w swojej katechezie nawiązuje do rozpoczętego przed kilkoma dniami Synodu Biskupów, którego temat brzmi: "Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym". Ojciec Święty podkreśla głęboką relację między Kościołem a rodziną. Tej właśnie ścisłej relacji obojga poświęcone będą kolejne środowe katechezy, zapowiada papież.

Rodzina wprowadza do społeczeństwa te wartości, które są najważniejsze, otwiera oczy na najbardziej potrzebujących i najsłabszych, uczy właściwych relacji i buduje więzi. Niestety, przyznaje papież, rodzina nie jest we współczesnym świecie należycie szanowana i doceniana, nie otrzymuje potrzebnego jej wsparcia.

Kościół, będąc rodziną Bożą, odkrywa na nowo znaczenie swojej misji względem rodziny i "ducha rodzinnego". Rodziny są , jak mówi papież, najważniejszą "siecią" dla Kościoła, to sieć, która nie zniewala, ale wyzwala z obojętności, osamotnienia, nadaje godność bycia dziećmi, a nie niewolnikami czy obcymi. Rodzina dała początek nauczaniu Jezusa, to z rodziny Jezus powołał Piotra, podkreśla Ojciec Święty.

Kończąc rozważanie papież prosi o żarliwą modlitwę w intencji prac Synodu, aby Duch Św. ożywił entuzjazm ojców synodalnych, który pozwoli Kościołowi sięgnąć po nowe sieci, by łowić na głębi.