Audiencja generalna 16.09.2015

 
 
 

W ostatnim rozważaniu na temat rodziny Ojciec Święty skupia się na problemach, jakie stoją przed małżonkami w obecnych czasach, rządzonych przez "technokrację ekonomiczną". Podporządkowanie "logice zysku"  to zagrożenie, któremu rodzina musi stawić czoła.

Przymierze mężczyzny i kobiety powinno odciskać swe piętno na wszystkim, na stworzeniu powierzonym człowiekowi, powinno wpływać na relacje międzyludzkie, a także na wszystkie sfery życia społecznego. Odrzucając Boże błogosławieństwo człowiek niszczy to przymierze, wybierając grzech. Jednak Bóg w swojej nieskończonej dobroci ochrania kobietę wprowadzając "nieprzyjaźń" między nią, a zwodzącego ją węża. Jest to specjalne błogosławieństwo, które otrzymuje kobieta, by bronić stworzenie od złego.  Potrzeba takiej "teologii kobiety", mówi papież, która odpowiadałaby temu błogosławieństwu Bożemu dla niej.

 Bożą troskę, a nawet czułość widzimy w wielu fragmentach Biblii, największy wyraz jednak znalazła w ofierze Jezusa. Tą wizją odkupienia pomimo naszych grzechów powinniśmy żyć, kończy swoje rozważanie Ojciec Święty.