Audiencja generalna 02.09.2015

 
 
 

Kończąc cykl katechez poświęconych rodzinie Ojciec Święty podejmuje kwestię przekazywania wiary w rodzinie i na zewnątrz niej.

Przywołując zdanie Jezusa: "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien" papież wyjaśnia, że nie chodzi o osłabienie więzi w rodzinie, albo umniejszanie jej znaczenia. Wręcz przeciwnie, więzy te dzięki doświadczeniu wiary i miłości Boga nabierają pełniejszego wymiaru, są głębsze i wykraczają poza obręb rodziny.

Uczucia rodzinne, uświęcone Ewangelią, są zdolne do rzeczy wielkich, a przykład ojca lub matki zdolnych do każdego poświęcenia, mówi wszystko o miłości, a uśmiech wyrwanego z rozpaczy dziecka wyraża lepiej miłość Boga, niż jakiekolwiek traktaty naukowe.

Papież podkreśla, jak ogromny jest wkład rodziny w budowanie Królestwa Bożego. Współdziałanie charyzmatów danych małżeństwu i osobom konsekrowanym ma za zadanie przekształcić Kościół w "miejsce w pełni rodzinne, by spotkać się z Bogiem", kończy swoje rozważanie Ojciec Święty.