Audiencja generalna 03.06.2015

 
 
 

Papież Franciszek podejmuje refleksję na temat problemów dotykających współczesną rodzinę. Takim problemem jest ubóstwo, które uderza najbardziej właśnie w rodzinę, czasem będąc konsekwencją wojny. Jednak nawet w ubóstwie, podkreśla papież, rodzina kształtuje się, dając społeczeństwu szkołę humanizmu.

Dzisiejsza gospodarka, która poprawia dobrobyt indywidualny, często uderza w rodzinę, rozluźnia jej więzy. Ubóstwo i brak pracy powodują pogłębiające się problemy rodzinne, konflikty, pseudo-wzorce rozpowszechniane w mediach również godzą w ubogich, pogłębiając rozpad rodziny. Nasza pomoc potrzebującym rodzinom nie może polegać jedynie na zaspokajaniu dóbr materialnych, ale też zapewnieniu edukacji dzieciom, ochrony zdrowia, zapewnieniu pracy. Kościół, jako matka, nie może zapomnieć o biedzie swoich dzieci, podkreśla Ojciec Święty. Będziemy sądzeni z miłości do ubogich, mówi papież.