Archiwum kategorii: Papież Franciszek - nauczanie

 • Papież Franciszek zwraca uwagę na uczynek miłosierdzia, którym jest nawiedzanie chorych i uwięzionych. Jezus w ciągu trzech lat swojej publicznej działalności spotykał wielokrotnie chorych. Osoba chora często skazana jest na samotność. Wizyta u takiej osoby jest dla niej bardzo waż... [więcej]
 • Ojciec  Święty kontynuuje rozważanie nad uczynkami miłosiernym wobec ciała. Tym, razem zatrzymuje się nad słowami Jezusa: „Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie” (Mt 25, 35-36). Te słowa są dzisiaj bardzo aktualne, zwłaszcza wobec  cudzozi... [więcej]
 • Odwołując się do ewangelicznego spotkania Jezusa z Samarytanką, Ojciec Święty zwrócił uwagę na ważny aspekt miłosierdzia, jakim jest dialog. Dialog pozwala ludziom poznać się i zrozumieć wzajemne potrzeby, jest oznaką szacunku i miłości, ponieważ – nie pomijając różnic &ndas... [więcej]
 • W katechezie Ojciec Święty skupia się na uczynkach miłosiernych, które okazujemy względem głodnych i spragnionych. W dzisiejszym świecie, przyznaje papież, mamy do czynienia z koncentrowaniem się na sobie, z niewrażliwością na potrzeby innych. Ojciec Święty przestrzega nas przed wi... [więcej]
 • Ojciec Święty odnosi się do minionych katechez, w których koncentrował się na  tajemnicy Bożego miłosierdzia objawionej w Jezusie Chrystusie, który stał się ucieleśnieniem miłosierdzia Boga. Papież Franciszek zastanawia się, w jaki sposób my dziś możemy dawać mił... [więcej]
 • Papież Franciszek wspomina swoją podróż apostolską do Gruzji i Azerbejdżanu, którą odbył w ubiegły weekend. Ojciec Święty chciał poprzez tę podróż umocnić chrześcijan i zanieść pokój na te bardzo zranione konfliktami tereny. Kraje te były przez większą część XX wieku c... [więcej]
 • Ojciec Święty nawiązuje do słów wypowiedzianych przez Jezusa na krzyżu: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.”(Łk 23,34) Te słowa spotkały się z dwiema przeciwstawnymi postawami dwóch złoczyńców. Jeden z nich znieważył Jezusa, drugi ze skruchą poprosił o ... [więcej]
 • Ojciec Święty nawiązuje do fragmentu Ewangelii św. Łukasza (6,36-38), z którego pochodzi motto Nadzwyczajnego Roku Świętego: „Miłosierni jak Ojciec”, („Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (w. 36). W Ewangelii św. Mateusza natomiast Jezus mówi... [więcej]
 • Papież Franciszek skupia się na fragmencie Ewangelii, gdzie słyszymy słowa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. […]  Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” ... [więcej]
 • Ojciec Święty odnosi się do usłyszanego Listu św. Pawła, w którym mowa jest o odkupieniu. Papież przyznaje, że we współczesnym świecie słowo „odkupienie” nie jest często używane, ma ono jednak podstawowe znaczenie, ponieważ wskazuje na wyzwolenie, które daje nam J... [więcej]
 • Papież omawia Ewangelię, w której ukazuje się nam Jan Chrzciciel pytający o Mesjasza. „Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też winniśmy oczekiwać na innego?” – pyta Jezusa. Obraz Mesjasza, jaki głosił Jan Chrzciciel był nieco inny od rzeczywistego obrazu Jezus... [więcej]
 • Papież Franciszek omawia Ewangelię o kobiecie uzdrowionej z krwotoku. Kobieta chciała jedynie dotknąć skrawka Jego sukna. Miała w sercu wielkie pragnienie spotkania Jezusa. Była ona, poprzez swoją chorobę, wykluczona z życia publicznego, małżeńskiego, żyła w odrzuceniu przez społeczeństwo. Czuje,... [więcej]