Archiwum kategorii: Papież Franciszek - nauczanie

 • Ojciec Święty kontynuuje temat nadziei, nawiązując do tekstów Nowego Testamentu. W I Liście św. Pawła Ap. do Tesaloniczan wyraźnie widać jak bardzo obecny jest temat nadziei chrześcijańskiej. Wspólnota z Salonik jest młoda, żyjąca Zmartwychwstaniem Jezusa. Mieli jednak trudność z uw... [więcej]
 • Ojciec Święty wspomina postać proroka Jonasza, który jest prorokiem uciekającym, którego Bóg wysyła do Niniwy, aby nawrócił jej mieszkańców. On próbuje uchylić się przed czekającym go zadaniem, wówczas spotyka marynarzy. Ich zachowanie pozwala doko... [więcej]
 • Kolejną katechezę papież Franciszek poświęca problemowi nadziei. Nadzieja jest tym, co może nadać sens naszemu życiu. Pismo św. przestrzega nas przed fałszywymi nadziejami, zwłaszcza przedstawiając nam fałszywych bożków. Wiara jest zaufaniem Bogu, jednak czasem człowiek doświadcza kruchośc... [więcej]
 • Ojciec Święty w katechezie nawiązuje do postaci Racheli, która mówi o nadziei przeżywanej w płaczu. Prorok Eliasz przywołuje jej postać, kobietę, która opłakuje śmierć swoich synów, która również zgodziła się na swoja śmierć po to, by mogło żyć jej dzieck... [więcej]
 • Ojciec Święty nawiązuje do Listu św. Pawła do Rzymian, w którym apostoł przypomina postać Abrahama – ojca wielu narodów, który miał wielką wiarę i nadzieję wbrew nadziei. Bóg obiecał mu wielkie potomstwo, chociaż Abraham był już stary, a jego żona niepłodna. Abra... [więcej]
 • Ojciec Święty znów koncentruje się na temacie nadziei chrześcijańskiej. Wraca do słów proroka Izajasza, który przepowiadał przyjście Mesjasza. Narodziny Chrystusa mówią nam o innej nadziei, o przyjściu Zbawiciela, który daje nam siłę podążać do Ojca, kt&... [więcej]
 • Zbliżając się do Bożego Narodzenia przygotowujemy się do przyjścia Mesjasza. Nawołuje do tego prorok Izajasz. Zachęca on Jerozolimę, aby się przebudziła, przybrała szaty najpiękniejsze, bo przyszedł Pan, aby wyzwolić swój lud. Bóg przychodzi mówiąc; „Otom ja” i od... [więcej]
 • Ojciec Święty rozpoczyna nowy cykl katechez o chrześcijańskiej nadziei. Nadzieja jest bardzo potrzebna w naszych czasach, które są mroczne, w których czujemy się zagubieni, zniechęceni, myślimy, że ten mrok nigdy się nie skończy. Jednak ważne jest, aby nie tracić nadziei, ponieważ B... [więcej]
 • Ojciec Święty kończy cykl katechez poświęcony uczynkom miłosiernym. Ostatnim omawianym uczynkiem jest „Modlić się za żywych i umarłych” oraz „Grzebać umarłych”. Również i dzisiaj, w obliczu wielu wojen i konfliktów istnieje problem grzebania zmarłych przy nar... [więcej]
 • Ojciec Święty kontynuuje rozważania nad uczynkami miłosierdzia. Tym razem omawia uczynki: „Nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić”. Problem braku nauczania jest obecny w dzisiejszym świecie. Brak dostępu do edukacji jest czymś głęboko niesprawiedliwym i narusza podsta... [więcej]
 • Katechezę papież Franciszek poświęca uczynkowi miłosierdzia, który trudno jest realizować: ”Urazy chętnie darować”. Często spotykamy osoby, które bardzo nas irytują, czasem są to osoby najbliżej nas. Co powinniśmy z takimi osobami robić? My także często irytujemy innych,... [więcej]
 • W audiencji jubileuszowej Ojciec Święty koncentruje się na ważnym aspekcie miłosierdzia, jakim jest włączanie. Bóg w swoim miłosierdziu nie chce nikogo wykluczyć, ale pragnie włączyć do wspólnoty, np. przez chrzest. Miłosierdzie jest takim sposobem działania, który pragnie wł... [więcej]