Archiwum kategorii: Papież Franciszek - nauczanie

  •   W katechezie podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek zatrzymał się nad kolejnym określeniem Kościoła, jakie wypowiadamy w Credo. Tym razem zastanawiał się nad znaczeniem słowa "apostolski." Określenie to, mówi papież, odnosi się do roli pierwszych apos... [więcej]
  •  Nauczanie podczas środowej audiencji papież Franciszek poświęcił omówieniu określenia "kościół katolicki," które wypowiadamy podczas wyznania wiary (Credo).  Słowo "katolicki," pochodzące z j. greckiego, oznacza powszechność. W jakim sensie, zas... [więcej]
  •   Rozważania podczas audiencji papież Franciszek poświęcił dalszej analizie wyznania wiary. Tym razem skupił się na fragmencie "wierzę w jeden święty, apostolski Kościół," zatrzymując się nad określeniem "święty." W świadomości pierwszych chrześcijan, m&o... [więcej]
  •     Tematem audiencji generalnej była jedność Kościoła. Papież Franciszek przywołał słowa Credo: "wierzę w jeden powszechny, apostolski Kościół". Mimo ponad trzech tysięcy diecezji na wszystkich kontynentach, Kościół tworzy jedność. To fenomen, któ... [więcej]
  •  Środową audiencję generalną papież Franciszek poświęcił porównaniu Kościoła do matki. Ojciec Święty zwrócił uwagę na kilka cech, które je łączą i każą patrzeć na Kościół jak na naszą matkę.   Matka przede wszystkim naucza swoje dzieci, jaką drogą mają pod... [więcej]