Archiwum kategorii: Papież Franciszek - nauczanie

 • Ojciec Święty wspomina swoją ostatnią podróż apostolską do Egiptu, która  była znakiem nadziei i pokoju dla tego narodu. Ojciec Święty wspomina spotkanie na uniwersytecie Al-Azhar i spotkanie z Wielkim Imamem, które stało się konferencją pokojową. Egipt ma wielką rolę w ... [więcej]
 • Papież Franciszek zwraca uwagę na ostatnie słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Nasz Bóg nigdy nie zostawia nas samych, ale zostaje na zawsze z nami. Nasze życie jest pielgrzymką, w swoim pielgrzymow... [więcej]
 • Ojciec Święty kontynuując cykl katechez o nadziei chrześcijańskiej, skupia się na osobie Zmartwychwstałego Chrystusa. Chrześcijaństwo nie jest ideologią, ale rodzi się z konkretnego wydarzenia – ze zmartwychwstania Jezusa. To jest centrum przesłania chrześcijańskiego. Św. Paweł podkreśla fa... [więcej]
 • Ojciec Święty odnosi się do Ewangelii z ubiegłej niedzieli, Niedzieli Palmowej, kiedy to wspominaliśmy wjazd Jezusa do Jerozolimy. Liczni, witający Go ludzie pokładali w Nim swoje nadzieje, związane z życiem doczesnym. Te jednak upadły w obliczu Jego śmierci na Krzyżu. Krzyż natomiast stworzył no... [więcej]
 • Ojciec Święty Franciszek odwołuje się do I Listu św. Piotra Ap., który zawiera niezwykłą treść; tchnie pocieszeniem i pokojem, pokazując, że Pan jest zawsze blisko nas i nigdy nas nie opuszcza.  Sekretem tego listu jest jednak to, że jest on bezpośrednio zakorzeniony w tajemnicy Pasch... [więcej]
 • Ojciec Święty kontynuuje temat nadziei w listach św. Pawła. Tym razem Apostoł ukazuje postać Abrahama, który nie tylko jest naszym ojcem w wierze, ale i w nadziei.  Bóg Abrahama jest Bogiem nadziei, który spełnił swoją obietnicę. Abraham stał się Ojcem wielu narodó... [więcej]
 • Po raz kolejny Ojciec Święty koncentruje się na problemie nadziei chrześcijańskiej, nawiązując do listów św. Pawła. Tym razem nadzieja ukazana jest w zestawieniu z dwiema innymi postawami ważnymi dla naszego życia wiarą: „wytrwałością” i „pociechą”. Wytrwało... [więcej]
 • Ojciec Święty nawiązuje do przykazania miłości, jakie zostawił nam Jezus. Jest z nim związana radość chrześcijańskiej nadziei. Apostoł Paweł przestrzega jednak, że nasza miłość może być obłudna. Kiedy więc, pyta papież możemy być pewni, że nasza miłość jest szczera? Czasem nasze miłosierdzie jest... [więcej]
 • Ojciec Święty w katechezie w Środę Popielcową, w pierwszym dniu Wielkiego Postu, przedstawia Wielki Post jako pielgrzymkę nadziei. Staje się to oczywiste jeśli spojrzymy na ten okres jako czas przygotowania do Święta Zmartwychwstania. Wielki Post to czas pokuty i umartwienia, ale nie jest to cele... [więcej]
 • Ojciec Święty nawiązuje do Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (8,19-27), w którym apostoł mówi o stworzeniu, które Pan Bóg dał człowiekowi, aby ten mógł się nim opiekować i z niego korzystać. Niestety jednak człowiek zerwał tę więź z Bogiem poprzez grzech zaczą... [więcej]
 • Ojciec Święty nawiązuje do Listu św. Pawła, słyszymy w nim, że Apostoł Paweł zachęca nas, by się chwalić, chlubić, jednak tak, by nikogo nie obrażać. Mamy się chlubić obfitością łaski, którą otrzymujemy w Chrystusie, musimy zdać sobie sprawę, ze wszystko jest łaską, darem. Sprawcą wszystki... [więcej]
 • W katechezie Ojciec Święty Franciszek odnosi się Listu św. Pawła, mówiąc o nadziei chrześcijańskiej, która ma nie tylko wymiar osobisty, ale też wspólnotowy. Wspólnoty chrześcijańskie powołane są do tego, aby pomagać sobie nawzajem, nie tylko w potrzebach życia codzien... [więcej]