Intencje mszalne od 08 do 15 kwietnia 2018r.

Niedziela 08.04.2018 r.

7:45 W 10 rocz. śmierci Marioli Wesołowskiej. Intencja od dzieci z Klonowej.

9:30 +Barbara Czarnota – Msza św. gregoriańska 28.

11:00 O Boże błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Joasi Jóźwikiewicz w 4 rocz. urodzin oraz dla jej taty Przemysława z okazji zbliżających się imienin.

11:00 O Boże błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Leona Lorkowskiego w 3 rocz. urodzin.

11:00 O dar życia wiecznego dla mamy, babci +Janiny Sak-Gerowskiej w 2 rocz. śm.

12:30 O Boże błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Elżbiety Braszki w 60 rocz. urodzin i dla jej męża Stanisława.

12:30 Za śp. +Franciszka, +Zofię, +Ryszarda z rodziny Różanskich i Gołębiewskich.

12:30 Za śp. +Barbarę Jakus-Molską w 6 rocz. śm.,+Stefanie, +Bronisława Jakus, +Patryka Molskiego, +Feliksa Molskiego, +Andrzeja Nikel.

18:30 O Boże błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Agaty Nowickiej w 18 rocz. urodzin.

Poniedziałek 09.04.2018r.

18:30 +Barbara Czarnota – Msza św. gregoriańska 29.

18:30 Za ojca, dziadka + Marian Lada w 5 rocz. śm.

18:30 Za śp. +Józefa Kamińskiego w dniu pogrzebu.

Wtorek 10.04.2018 r.

7:45 +Barbara Czarnota – Msza św. gregoriańska 30.

Środa 11.04.2018 r.

18:30 O Boże błogosławieństwo Boże i zdrowie, szczęśliwą operację dla męża Władysława w 80 rocz. urodzin.

Czwartek 12.04.2018 r.

7:45 W intencji sprawy Mireli.

Piątek 13.04.2018 r.

18:30 Za śp. brata +Zbigniewa w 5 rocz. śm. i dziadka +Józefa w 43 rocz. śm.

18:30 Za śp. +Radosława Pachurę i jego pradziadków +Annę i +Józefa.

Sobota 14.04.2018 r.

18:30 O życie wieczne dla śp. mamy, babci +Marianny Roguła w rocz. urodzin.

18:30 Za śp. +Henryka Dobek w 10 rocz. śm. Za zmarłych rodziców Witkowskich i Adamków i rodzeństwo.

Niedziela 15.04.2018 r.

7:45 W rocz. śm. +Antonina i +Władysław Płonka oraz +Emilia, +Maria, +Marcin Wolek, +Adam Ostrowski i zmarłych z rodziny.

9:30 O Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na czas egzaminów i wyboru nowej szkoły dla Julii Dudziak.

11:00 O Boże błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. prof. Norberta Jonka w 80 rocz. urodzin.

11:00 +Jan Kaletka w 3 miesiąc po śm. Intencja od rodziny Fidelusów.

11:00 O dar życia wiecznego dla +Emila Ilnickiego w 22 rocz. śm. Dziękczynna za ukończone studia wnuczki Magdy i w 25 rocz. urodzin.

12:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o Boże błogosławieństwo potrzebne łaski dla Małgorzaty i Marcina Sienkiewicz i dla ich dzieci.

12:30 O Boże błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w dniu chrztu.

18:30 Za śp. +Małgorzatę Ułas w 2 rocz. śmierci.