Audiencja generalna 26.04.2017

 
 
 

Papież Franciszek zwraca uwagę na ostatnie słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Nasz Bóg nigdy nie zostawia nas samych, ale zostaje na zawsze z nami.

Nasze życie jest pielgrzymką, w swoim pielgrzymowaniu człowiek nigdy nie jest sam, Bóg zawsze towarzyszy nam aż do końca świata. Wszystko przeminie, ale Słowo Boże nigdy nie przeminie. Ta pewność musi być zakorzeniona w naszych sercach, Bóg troszczy się o każdego z nas, bo nas kocha. Wśród symboli chrześcijańskiej nadziei jest kotwica, oznacza ona silne zakorzenienie w tym, czego dokonał Bóg w Jezusie Chrystusie. Jezus obiecał nam, że nie opuści nas do końca świata, nawet wtedy, kiedy ogarnia nas ciemność, wtedy właśnie musimy mieć zapalone światło naszej nadziei.  Nasze życie musi być zakotwiczone w niebie, tam zmierzamy.