Audiencja generalna 19.04.2017

 
 
 

Ojciec Święty kontynuując cykl katechez o nadziei chrześcijańskiej, skupia się na osobie Zmartwychwstałego Chrystusa. Chrześcijaństwo nie jest ideologią, ale rodzi się z konkretnego wydarzenia – ze zmartwychwstania Jezusa. To jest centrum przesłania chrześcijańskiego. Św. Paweł podkreśla fakt zmartwychwstania; gdyby bowiem Jezus nie zmartwychwstał, ale wszystko skończyłoby się na Jego śmierci, uznalibyśmy go za bohatera, ale nie rodziłoby to naszej wiary, Ona rodzi się w poranek wielkanocny, kiedy to ukazał się Jezus Zmartwychwstały. Jezus ukazał się konkretnej grupie ludzi, którą św. Paweł wymienia, na końcu wspomina siebie, pamiętając o swojej przeszłości, kiedy prześladował chrześcijan. Spotkanie ze Zmartwychwstałym  Jezusem całkowicie zmieniło jego życie. Tym właśnie jest chrześcijaństwo – nie naszym poszukiwaniem Boga, ale Jego szukaniem nas. Wiara jest łaską, ale potrzebne jest nasze otwarte serce. Pomimo, że jesteśmy grzesznikami, możemy pójść do grobu Jezusa i zobaczyć, jak On jest zdolny w nas zmartwychwstać