Audiencja generalna 05.04.2017

 
 
 

Ojciec Święty Franciszek odwołuje się do I Listu św. Piotra Ap., który zawiera niezwykłą treść; tchnie pocieszeniem i pokojem, pokazując, że Pan jest zawsze blisko nas i nigdy nas nie opuszcza.  Sekretem tego listu jest jednak to, że jest on bezpośrednio zakorzeniony w tajemnicy Paschy. Tchnie  radością ze Zmartwychwstania Pańskiego. Apostoł zachęca nas, byśmy oddawali cześć Panu Zmartwychwstałemu w naszych sercach.

Nasza nadzieja chrześcijańska to nie uczucie, bogactwo posiadania, ale to osoba Jezusa, którego rozpoznajemy w naszych braciach. Tej nadziei nie trzeba uzasadniać w słowach, ale poprzez świadectwo życia. Jeśli Chrystus żyje w naszych sercach, musi być widoczny w naszym życiu, musi ujawniać się na zewnątrz., nabierając subtelnej formy szacunku, życzliwości wobec bliźnich, a nawet wobec tych, którzy wyrządzają nam krzywdę.

„Lepiej cierpieć dobrze czyniąc, niż czyniąc źle”, mówi św. Piotr. Nie oznacza to, że dobrze jest cierpieć, ale jeśli cierpimy dla dobra, to jednoczymy się z Panem, rozsypujemy ziarna dobra, mówi papież. Za każdym razem, kiedy nie odpowiadamy złem za zło, ale błogosławimy tym, którzy czynią nam zło, stajemy się żywymi znakami nadziei.