Audiencja generalna 22.03.2017

 
 
 

Po raz kolejny Ojciec Święty koncentruje się na problemie nadziei chrześcijańskiej, nawiązując do listów św. Pawła. Tym razem nadzieja ukazana jest w zestawieniu z dwiema innymi postawami ważnymi dla naszego życia wiarą: „wytrwałością” i „pociechą”.

Wytrwałość, czyli cierpliwość to zdolność do przetrzymania ciężaru, który czasem wydaje się nie do udźwignięcia. Pociecha to umiejętność ukazywania, nawet w najtrudniejszej sytuacji, działania kochającego Boga. Te dwie cechy są w szczególnie wyraźny sposób ukazane przez Pismo. Pan jest Bogiem „wytrwałości i pociechy”, mówi Pismo św.

Apostoł Paweł mówi, że my, którzy jesteśmy mocni w wierze, dzięki mocy Boga, powinniśmy pocieszać słabszych. Mamy wręcz obowiązek brania na siebie słabości innych.  Możemy to czynić bez samozadowolenia, ale przekazywać moc Pana, być siewcą nadziei.  Owocem takiej postawy jest wzajemność, także i my możemy kiedyś potrzebować pocieszenia.  Warunkiem naszej siły jest bycie blisko Jezusa, słuchanie Jego Słowa.