Audiencja generalna 22.02.2017

 
 
 

Ojciec Święty nawiązuje do Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (8,19-27), w którym apostoł mówi o stworzeniu, które Pan Bóg dał człowiekowi, aby ten mógł się nim opiekować i z niego korzystać. Niestety jednak człowiek zerwał tę więź z Bogiem poprzez grzech zaczął czerpać  z darów Bożych czyniąc szkodę temu, co zostało nam powierzone przez Stwórcę. Kierując się egoizmem i niepohamowana rządzą posiadania doprowadziliśmy do zniszczenia najbardziej cennych darów Bożych, takich jak na przykład woda.

Jednak nawet w sytuacji, gdy człowiek przez pychę i chciwość zmarnował i zdegradował powierzone mu stworzenie, Pan nie zostawia nas samych; przychodzi z pomocą dając nam nadzieję. Apostoł Paweł zachęca nas abyśmy wsłuchali się w jęki całego stworzenia; to jakby jęki rodzącej kobiety, która wie, że jej ból niedługo minie i będzie mogła cieszyć się nowym życiem. Żyjemy w grzechu i odczuwamy jego skutki i ciężar w naszym życiu, jednak wiemy, że Pan daje nam nowe życie, że zostaliśmy przez Niego odkupieni. Chrześcijanin wie, że teraz żyjemy w czasie oczekiwania, tęsknoty, która wykracza poza teraźniejszość