Audiencja generalna 15.02.2017

 
 
 

Ojciec Święty nawiązuje do Listu św. Pawła, słyszymy w nim, że Apostoł Paweł zachęca nas, by się chwalić, chlubić, jednak tak, by nikogo nie obrażać. Mamy się chlubić obfitością łaski, którą otrzymujemy w Chrystusie, musimy zdać sobie sprawę, ze wszystko jest łaską, darem. Sprawcą wszystkiego jest Bóg, który obdarza nas przez swego Syna Chrystusa. Jeśli to przyjmiemy, ogarnie nas Boży pokój, który objawi się we wszystkich sferach naszego życia.

Mamy się też jednak chlubić z ucisku. Mogłoby się wydawać, że jest to sprzeczne ze stanem pokoju, ale wprost przeciwnie; jest to warunek naszego pokoju. Pokój Boży to łaska doświadczenia, że Bóg nas kocha i nie zostawia nas nigdy, nawet wtedy, gdy doświadczamy trudne chwile. Nie zawsze łatwo jest nam powiedzieć, uwierzyć, ze Bóg nas kocha,. To jednak jest podstawą naszej nadziei. W chwilach trudnych zwłaszcza powinniśmy powtarzać, że Bóg nas kocha. Nadzieja, że Bóg nas kocha daje nam siłę, by chlubić się z ucisku z powodu Chrystusa.