Jubileuszowa audiencja generalna 12.11.2016

 
 
 

W audiencji jubileuszowej Ojciec Święty koncentruje się na ważnym aspekcie miłosierdzia, jakim jest włączanie. Bóg w swoim miłosierdziu nie chce nikogo wykluczyć, ale pragnie włączyć do wspólnoty, np. przez chrzest. Miłosierdzie jest takim sposobem działania, który pragnie włączanie innych do naszego życia, jest przeciwieństwem postawy egoistycznego zamknięcia się i skupienia na sobie.

Jezus kieruje pokrzepiające słowa do wszystkich: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt.11,28). Ten aspekt miłosierdzia objawia się w akcie otwarcia ramion, które są gotowe przyjąć każdego, bez względu na język, kolor skóry, pochodzenie. Mamy patrzeć na tę osobę tak, jak patrzy na nią Bóg. Rozpostarte na krzyżu ramiona Jezusa mówią najdobitniej, że wszyscy są zaproszeni do Jego miłości, że On chce okazać swoje miłosierdzie każdemu. Największym wyrazem Jego miłości jest przebaczenie, którego wszyscy potrzebujemy. Wszyscy tez potrzebujemy spotkania braci i sióstr, którzy nas zaprowadzą do Jezusa.