Audiencja generalna 30.11.2016

 
 
 

Ojciec Święty kończy cykl katechez poświęcony uczynkom miłosiernym. Ostatnim omawianym uczynkiem jest „Modlić się za żywych i umarłych” oraz „Grzebać umarłych”. Również i dzisiaj, w obliczu wielu wojen i konfliktów istnieje problem grzebania zmarłych przy narażaniu swojego życia. Papież przywodzi obraz pogrzebu Jezusa; Józef z Arymatei oddał swój grobowiec, by pochować w nim ciało Jezusa. Był to prawdziwy uczynek miłosierdzia.

W miesiącu listopadzie szczególnie często myślimy o tych, którzy odeszli, także w każdej Eucharystii kapłan modli się za zmarłych. Jest to wspomnienie proste i skuteczne, pełne znaczenia. Powierzamy bowiem zmarłych Bożemu miłosierdziu. Wszyscy zmartwychwstaniemy i staniemy przed Jezusem. Konieczność naszej modlitwy jest oczywista, zwłaszcza, gdy wyznajemy: „Wierzę w świętych obcowanie”. Wszyscy jesteśmy wspólnotą , częścią wielkiej rodziny Bożej, my -żyjący i zmarli.

Wiele jest rodzajów modlitw za innych, jest tym również błogosławieństwo, które rodzice czynią dzieciom rano i wieczorem. Pozwólmy, aby Duch Święty modlił się w nas, kończy katechezę papież Franciszek.