Audiencja generalna 23.11.2016

 
 
 

Ojciec Święty kontynuuje rozważania nad uczynkami miłosierdzia. Tym razem omawia uczynki: „Nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić”.

Problem braku nauczania jest obecny w dzisiejszym świecie. Brak dostępu do edukacji jest czymś głęboko niesprawiedliwym i narusza podstawowe prawa człowieka. Kościół od początku angażował się w dzieło nauczania dzieci, by w ten sposób najubożsi mogli przezwyciężyć ubóstwo i dyskryminację. Ci chrześcijanie głęboko zrozumieli ten uczynek miłosierdzia i realizowali go w swoim życiu, np. św. Jan Bosco. Edukacja jest też ewangelizacją, jest jej szczególną formą.

Aktem prawdziwej miłości jest wspieranie danej osoby wówczas, gdy ma wiele wątpliwości, także wobec wiary. Świadczy to o tym, że chcemy dogłębniej poznać Boga. Stawianie sobie pytań o wiarę skłania nas do rozwoju, powinny jednak być zawsze przezwyciężone. Wiara nie powinna być abstrakcyjną teorią, ale powinna być życiem, powinna być realizowana w pomocy innym, wówczas zobaczymy żywego Boga. Tajemnica Boga została objawiona maluczkim, nie mądrym i wykształconym, kończy nauczanie Ojciec Święty.