Audiencja generalna 16.11.2016

 
 
 

Katechezę papież Franciszek poświęca uczynkowi miłosierdzia, który trudno jest realizować: ”Urazy chętnie darować”. Często spotykamy osoby, które bardzo nas irytują, czasem są to osoby najbliżej nas. Co powinniśmy z takimi osobami robić? My także często irytujemy innych, przyznaje papież.

Jezus sam często musiał znosić irytujących ludzi wokół siebie. Czynił jednak z tego okazję, by nauczać i dawać przykład. Lud wybrany w Biblii także często bywa irytujący, Bóg jednak zawsze okazuje cierpliwość.

Powinniśmy robić rachunek sumienia i pytać siebie, czy i my nie bywamy męczący dla innych?

Ojciec Święty naucza, że powinniśmy szukać tego, co piękne i istotne. Powinniśmy pomagać innym odkrywać to czego chce od nas Pan. Jednak nauczanie i upominanie nie powinno dawać nam poczucia bycia lepszymi od innych, powinno natomiast skłaniać nas do zastanowienia, czy jesteśmy wierni temu, czego wymagamy od innych.