Audiencja generalna 19.10.2016

 
 
 

W katechezie Ojciec Święty skupia się na uczynkach miłosiernych, które okazujemy względem głodnych i spragnionych. W dzisiejszym świecie, przyznaje papież, mamy do czynienia z koncentrowaniem się na sobie, z niewrażliwością na potrzeby innych.

Ojciec Święty przestrzega nas przed wiarą bez uczynków, niezdolną do współczucia i okazywania pomocy. Wyzwaniem jest dla nas bezpośredni kontakt z potrzebującą osobą. Uciekamy przed nią nie nawiązując kontaktu. Każdy wierzący musi odczuwać konieczność, potrzebę pomocy temu, kto potrzebuje jej właśnie ode mnie.

Jezus zawsze był wrażliwy na potrzeby głodnych, potrzebujących, nigdy się od nich nie odwracał, zawsze ich zauważał i pomagał im. Poprzez nakarmienie głodnych i napojenie spragnionych realizuje się nasza relacja z Bogiem, który zrealizował swoje miłosierdzie w osobie Jezusa.