Audiencja generalna 17.08.2016

 
 
 

Ojciec Święty rozważa Ewangelię o rozmnożeniu chleba. Ukazuje ona Jezusa pełnego miłości, litości nad ludźmi głodnymi, nad tłumem, który szedł za Nim, aby Go słuchać. Współczucie Jezusa ukazuje całą siłę Jego woli, aby być blisko nas. Nakarmił wszystkich zmęczonych i głodnych, uzdrowił chorych. Udowodnił uczniom, że kilka chlebów i ryb można rozmnożyć mocą wiary, miłości i litości. Uczniowie biorą chleb, łamią i rozdają. Pan zaspokaja potrzeby ludzi, pragnie uczynić każdego z nas uczestnikami swojego współczucia.

Papież skupia się na momencie błogosławieństwa: Jezus dokonuje tych samych znaków, jakich dokonał podczas Ostatniej Wieczerzy, a także jakich dokonuje każdy kapłan podczas Mszy św. Sprawowana Eucharystia przemienia każdego z nas, każdy przemienia się spożywając Jego Ciało – Chleb. Biorąc Chleb zobowiązujemy się do współczującego pomagania innym. Jezus wypełnia nasze życie swoją miłością, litością, życiem.

Ojciec Święty wzywa, aby każdy z nas stawał się narzędziem Eucharystii, widzialnym znakiem obecności Boga wśród nas.