Audiencja jubileuszowa 18.06.2016

 
 
 

W katechezie Ojciec Święty skupia się na fragmencie Ewangelii, w którym Jezus po zmartwychwstaniu ukazuje się uczniom wskazując na zasadniczą część przepowiadania, które apostołowie mieli głosić światu. Papież rozważa jeden z jego aspektów, którym jest nawrócenie.

Nawrócenie jest obecne w całej Biblii, mówi papież, zwłaszcza u proroków, tu nawrócenie oznacza powrót do Pana.

Jezus uczynił z nawrócenia pierwszy przedmiot przepowiadania: ”Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, kładąc jednak jeszcze większy nacisk na wewnętrzny wymiar nawrócenia, które ma angażować całą osobę; jej serce i umysł. Jezus wzywając do nawrócenia nie wywyższa się, ale dzieli ludzką kondycję, los, wchodząc do domów, siadając przy stole. Jezus dotykał swoją miłością ludzkich serc, by pobudzić je do pójścia za Nim, do przemiany życia. Prawdziwe nawrócenie zachodzi wówczas, gdy przyjmujemy dar łaski, mówi papież, wówczas zauważamy potrzeby braci i jesteśmy gotowi by wyjść im naprzeciw.