Audiencja generalna 27.04.2016

 
 
 

Ojciec Święty odnosi się w swym nauczaniu do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Na jej przykładzie Jezus odpowiada, kto jest naszym bliźnim oraz co znaczy okazywać miłosierdzie. Nie wystarczy przestrzegać przepisów prawa, ważne jest aby serce człowieka było otwarte i wrażliwe na potrzebującego. Nie ma prawdziwej służby Bogu, jeśli nie przekłada się ona na pomoc bliźniemu. Przypowieść ta obrazuje nam istotę Bożego miłosierdzia; jest nim współczucie, poruszenie serca, wrażliwość na każdą krzywdę. Miłość wobec bliźniego niesie za sobą poniesienie kosztów, oddanie jakiejś części swojej własności, swojego czasu.

Jezus nakazuje miłować każdego bliźniego; bliźnim nazywa tego, kto okazał miłosierdzie, kto nie pozostał obojętny. Przypowieść ta jest wyzwaniem, zobowiązaniem dla każdego chrześcijanina, aby okazywać miłosierdzie tak jak nam zostało ono okazane poprzez ofiarę Jezusa na krzyżu.