Audiencja generalna 30.03.2016

 
 
 

Kończąc cykl katechez o miłosierdziu w Starym Testamencie, Ojciec Święty rozważa tekst Psalmu 51 zwanego „Miserere”.  Jest to psalm nawiązujący do historii króla Dawida, który dokonując grzechu cudzołóstwa Batszebą, powoduje także zabójstwo jej męża. Król Dawid, doznaje nawrócenia, błaga Boga o litość, prosi o miłosierdzie.

Dawid woła do Boga, prosi o obmycie, wymazanie winy, potrzebuje przebaczenia grzechu. Jest to sytuacja, którą przeżywa każdy grzesznik, który potrzebuje nawrócenia. Musimy pamiętać zawsze, że Bo jest zawsze większy d naszego grzechu, podkreśla papież. Boża miłość jest „oceanem”, w którym możemy się zanurzyć. Ktoś, kto modli się Psalmem 51 powierza się dobroci Boga, który wymazuje grzech, nie ukrywa go, ale obmywa i usuwa go do korzeni.

Grzesznicy, czyli my wszyscy, z chwilą przebaczenia, stajemy się „nowym stworzenie”, możemy nawet uczyć wszystkich, aby nie grzeszyli. Po każdym upadku można i trzeba się podnieść. To Bóg daje łaskę podniesienia się z grzechów, to On stwarza w nas ciągle „serce czyste”.